Unga Hittar ut

Ett projekt finansierat av Postkodsstiftelsen för att få unga att hitta ut i sin omgivning och därigenom förbättra sin hälsa

Tack vare projektstöd från Postkodstiftelsen har vi kunnat arbeta för att barn, ungdomar och unga vuxna ska komma ut och röra på sig mera och samtidigt få chansen att prova orientering genom att vi arrangerar prova på aktiviteter och informerar om orientering och Hittaut. Inom ramen för projektet har vi också kunnat stödja flera orienteringsklubbar med att framställa nya kartor i Skåne. Detta har breddat möjligheterna för ännu fler barn och ungdomar att utforska orientering samtidigt som det höjer standarden för samtliga orienteringsaktiviteter.

Projektledare: Robert Lood, Hittaut@skanesof.se

sps2

Vad är Unga Hittarut 

Skånes Orienteringsförbund arbetar för att fler invånare i Skåne ska få möjlighet att komma i rörelse med hjälp av en orienteringskarta. I samarbete med Postkodsstiftelsen och våra partners samverkar vi med närmare 30 talet ideella föreningar inom orientering, hembygd och naturskyddför att arrangera projektet Unga Hittarut. 

Projektet syftar till att få fler unga att hitta ut i sin omgivning genom orientering i form av Hittaut. Det görs genom en rad olika inspirationsarrangemang där vi erbjuder barn och vuxna att prova på Hittaut och orientering i olika former med målet att inspirera till utevistelse. Projektet pågår till och med augusti 2024. 

unga1unga2   unga3

Intresserad av att delta? 

Här kan du som huvudman läsa mer om hur er verksamhet kan delta i projektet. 

Skolorientering 

Som en del av Unga Hittarut arrangerar vi olika typer av inspirerande aktiviteter kopplat till skolan. Vi riktar oss dels till skolklasser, men också till fritidshem och skräddarsyr aktiviteten utifrån; de lokala förutsättningarna, gruppens tidigare orienteringserfarenheter, storlek, ålder och eventuella önskemål.  

Evenemang & föreningar 

För att nå ut till en bred målgrupp arrangerar vi ett stort antal aktiviteter tillsammans med olika föreningar och i samband med olika evenemang. Beroende på utrymme och kontext har vi en rad olika aktiviteter som kan anpassas och skräddarsys i samråd.  
 
Läs gärna mer om genomförda aktiviteter nedan

Skolorientering" - Fokus på Kartkunskap och Rörelseglädje 

I ett samarbete med två skolor har vi under hösten 2023 genomfört fem skolorienteringsaktiviteter utformade för mellanstadiet. Syftet har varit att väcka rörelseglädje och intresse för kartan och kartläsning. Varje aktivitet har innehållit följande delar: 

  • Gemensam samling med genomgång: Aktiviteten inleds med en samling där vi gått igenom dagens upplägg och fokuserar på att engagera eleverna. 
  • Gruppaktivitet: Efter samlingen deltar eleverna i en stafett där de får praktiskt öva på att förstå och använda kartans tecken och symboler. 
  • Orienteringsslingor: Aktiviteten fortsätter med korta orienteringsslingor där eleverna använder sina nyvunna kunskaper i praktiken för att träna på de symboler de lärt sig. 

Trots en viss initial tveksamhet, har elevernas inställning till orientering och aktiviten förändrats positivt under dess gång. Många har uttryckt en ökad uppskattning för orientering occh kartläsning och dessutom fått nya perspektiv på sin skolgård. I deltagarutvärderingarna som genomförts direkt efter aktiviteterna har en överväldigande majoritet (98%) av deltagarna uttryckt att de upplevde aktiviteten som kul. 

Efter varje session har pedagogerna fått material och information om hur de kan utveckla sina lektioner kopplade till orientering och integrera "Hittaut" i sin undervisning.  

TempO - Julmarknad i Höör 

Under julmarknaden 2023 i Höör introducerade vi TempO. TempO är en tävlingsgren inom precionsorientering och är en perfekt utmaning för alla som vill testa sin förmåga att läsa kartor och fatta snabba beslut. I vår version av TempO består varje "station" av ett miniatyrlandskap med sex orienteringsskärmar utplacerade. Deltagarna får tillgång till tre olika banor och uppgiften är att snabbt identifiera vilken av de sex skärmarna som matchar den position som är markerad på orienteringskartan. 

Aktiviten genomfördes på tid där deltagarens totaltid, samt antal korrekta placeringar räknas samman och ger ett totalresultat. I aktiviteten deltog ett 50 tal deltagare i alla åldersgrupper.  

Inomhusorientering med fritidsgården – Jonebergshallen Simrishamn 

En novembereftermiddag 2023 anordnade vi en inomhusorientering i Simrishamn tillsammans med fritidsgården "Benka Dí". Aktiviteten, som bestod av en inomhurkarta över Jonebergsahallen och dess omkringliggande område, genomfördes tillsammans med den lokala orienteringsklubben.  

Aktiviteten riktade sig deltagare i åldrarna 14-18 år som efter en del inital tvekan, entusiastiskt deltog under den timslånga aktiviteten.  

Inomhusorientering under höstlovet med fritidshemet – Inomhusorientering på Stoby skola 

Tillsammans med pedagogerna på Stoby fritidshem arrangerade vi inomhusorientering under höstlovet 2023 för eleverna på låg- och mellanstadiet. Genom att anpassa skolans utrymningskarta och använda bilder från pedagogerna, skapades en detaljerad orienteringskarta som passade perfekt för skolans lokaler. En kul twist till aktiviteten var att vi släckte ner två klassrum och delade ut ficklampor. Det utmanade deltagarna och förhöjde upplevelsen. 

Den bekanta miljö gav inte minst de yngre deltagare en känsla av trygghet samtidigt som de fick utmana sig själva med att orientera med hjälp av en karta. Dessutom var detta ett utmärkt sätt att involvera elever som var lediga under lovet. 

Efter aktiviteten överlämnades kartorna och informationen till skolans pedagoger vilket ger dem möjlighet att i framtiden arrangera en egen inomhusorientering, eller för den delen använda kartorna för andra pedagogiska ändamål.