Information

Här samlar vi all information kring aktiviteter för Skånes ungdomar. Skånes OFs Ungdomskommitté (SKOF Ungdom) ansvarar för at samordna Ungdomsserien, Älgots Cup. SKOF Ungdom anordnar även aktiviteter så som läger och resor till diverse ungdomstävlingar utanför Skåne. Följ gärna SKOF Ungdom på instagram eller facebook för mer kontinuerliga uppdateringar. Där heter vi "skofungdom".
SKOF Ungdom arrangerar under året flertalet aktiviteter för ungdomar i ålder 13-16 år. Sommarlägret riktar sig till ungdomar 11-16år. 
Aktivitetsblad SKOF Ungdom 2024

Riktlinjer för deltagande vid SKOF Ungdoms resor och läger för föräldrar och löpare
Du /ditt barn är med för att representera Skånes OF. Var stolt över ditt /ditt barns deltagande!

- När du /ditt barn är med på resan eller lägret så förväntas du/ditt barn:

  • Acceptera uttagningar och springa i det lag du blir uttagen till.
  • Vara trevlig och följa ledarnas direktiv, exempelvis gällande samlingstider och sovtider.
  • Bara åka med om du är hel och frisk (skadade kan ges möjlighet att medfölja som hjälpledare).
  • Ha en positiv inställning till aktiviteter (ex. vid skada inte uppmuntra andra att stå över).
  • Visa respekt för arrangörer, medtävlande och motståndare i alla distrikt och i alla situationer.
  • Bära Skåne-kläder, både vid tävling och
  • Vi respekterar varandra och ser till att alla får vara med och att ingen utsätts för mobbing eller sexuella trakasserier.
  • Vara ren från doping, inte använda tobak, alkohol eller andra droger.
  • Om du /ditt barn inte följer ovanstående riskerar du/ditt barn att bli hemskickad p  egen bekostnad.

- Efteranmälan kan i undantagsfall vara möjlig mot förhöjd deltagaravgift.

- Avbokning efter anmälningsstopp innebär full debitering.