Tävlingsrapport

Alla tävlingar på nivå 1-4 ska skicka in tävlingsrapport via Eventor.

Tävlingsrapport ska skickas in till SOFT för samtliga tävlingar för nivåerna 1-4. Detta görs i Eventor och för hjälp med hur det går till se Eventors supportsida.

Arrangemangsavgiften betalas av arrangören direkt till SOFT senast 30 dagar efter avslutad tävling, bankgiro 743-6793. 

Tävlingsavgift SKOF (enligt beslut vid SKOF årsmöte 2019) är 20% av den arrangemangsavgift som framgår av tävlingsrapporten till SOFT. Tävlingsavgift SKOF tas endast ut på tävlingar på nivå 1-3 och avgiften faktureras genom SKOFs kansli.

Närtävlingar (nivå 4) som inte har resultatredovisning i Eventor ska istället använda en förenklad tävlingsrapportering. Användaren måste vara administratör av arrangemang i Eventor. Samtliga närtävlingar ska redovisa tävlingsrapport, men om den beräknade arrangemangsavgiften är 99 kr eller lägre ska ingen avgift betalas till SOFT. 

Antal deltagare i miniknat redovisas på enklast sätt till SKOFs kansli, t ex genom att skicka ett mail till info@skanesof.se.

Tävlingsledarrapport

Stöddokument Tävlingsledarrapport version 2015-02-26

Ovanstående dokument syftar till att underlätta kvalitetskontrollen av ett arrangemang och kan användas av tävlingsledare som en checklista på vad som kan behöva göras.

Dokumentet är frivilligt att använda för tävlingar i nivå 2, 3 och 4 i Skåne och behöver inte skickas till Tävlingskontrollant.