GM och SSM

Arrangemang som samordnas med granndistrikten

Sydsvenska mästerskapet (SSM) för ungdomar upp till 16 år. Bestämmelserna publiceras på Smålands OFs hemsida.

Götalandsmästerskapet (GM) för ungdomar och juniorer upp till 20 år. Bestämmelserna publiceras på Värstergötlands OFs hemsida.

Arrangörsplan SSM och GM

ÅR

SSM

GM

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Småland

Halland

Skåne

Blekinge

Småland

Halland

Skåne

Blekinge

Småland

Västergötland

Göteborg

Östergötland

Gotland

Bohuslän-Dal

Skåne

Halland

Blekinge

Småland