Karträttigheter

De skånska orienteringsklubbarna har karträttigheterna för de kartområden som visas på länkad karta. Skånska kartområden

Kontakta karta@skanesof.se om kartområde behöver justeras. 
Observera att ett inritat kartområde inte måste innebära att aktuell karta finns.

Avlysning av områden för tävlingar
För våra vanliga nationella och distriktstävlingar fungerar informationen i Eventor som avlysning av områden inför tävlingar.
Arrangörer kan också på klubbens hemsida eller på tävlingens hemsida meddela vilka områden som är avlysta.
För att inte riskera att av misstag springa i ett område som är tänkt för tävlingar, bör man kontakta klubben som har rättigheter till kartområdet och höra sig för.

Organiserad träning
Vid organiserad träning i annan klubbs kartområde måste denna klubb kontaktas i god tid före planerad träning.
Om området inte är bokat av någon klubb ska lämplig klubb i närheten kontaktas för att inte kollidera med klubbens framtida planer.

Relationer med markägare och jägare
Vår viktigaste resurs är goda relationer med markägare och jägare. Det är klubben som har karträttigheterna som har bäst koll på detta och inför varje arrangemang som är lite större än bara med den egna familjen måste man stämma av med innehavaren av karträttigheterna. Aktiviteter som inte är överenskomna kan allvarligt skada karträttsinnehavarens relationer med markägarna och jägarna.