Klicka dig vidare för mer information om Motionsorientering, Naturpasset, hittaut eller sök efter aktivitet i Eventor.


Hur och från var hämtar hitta orientering sin data?

Datan som visas på hitta orientering hämtas automatiskt från olika källor såsom Eventor, Omaps och Naturpasset. 

Här är en beskrivning från var datan hämtas och hur du som orienteringsföreningar lägger datan så att den hämtas på rätt sätt.