Discipliner & klasser

Här når du information om olika discipliner, klasser, svårighetsnivåer, banlängder, beräknade segrartider och kartskalor i grenen orienteringslöpning.

Discipliner för orienteringslöpning

Grenen orientering bedrivs i olika former och distanser som tillsammans bildar olika discipliner. På VM tävlas det på tre olika discipliner individuellt - lång, medel och sprint - och på discipliner i stafett - traditionell stafett och sprintstafett.


Långdistans

Den ursprungliga tävlingsdisciplinen, som tidigare gick under namnet klassisk distans. För damer handlar det om banlängder på runt 11 kilometer, men där längden är beroende av hur terrängen ser ut. I långsammare och mer fysiskt utmanande terräng är banlängden kortare och i snabbare terräng är banlängden längre.

För herrar ligger distansen på runt 14 kilometer, också beroende av hur terrängen ser ut.

Segrartiden i respektive klass ska vara 90-95 minuter. 

Medeldistans

Hette fram till och med 2004 kortdistans. Har numera segrartider på 30-35 minuter för både damer och herrar, vilket betyder att damerna har runt 5 km medan herrarna har runt 5,5 km, men givetvis beroende av hur terrängen ser ut.


Sprintdistans

Ny som VM-distans från 2001. Som namnet antyder en riktig sprintdistans med 12-15 minuters segrartid. Sprintdistansen kan antingen genomföras i närområden till bebyggelse, eller helt inne i park- och stadsmiljö.


Knockout-sprint

Till 2022 års VM infördes knockout-sprint för första gången. Här avgörs tävlingen med kval och ett antal finaler med sex löpare i varje heat. Löptiden i heaten ska vara 6-8 minuter. 


Övriga individuella discipliner

Utöver dessa fyra tävlingsformer, tävlas det individuellt också i ultralång distans (hette fram till och med 2004 långdistans), bland annat på SM-programmet. Här ligger segrartiden på 2 timmar och 15 minuter för damer respektive herrar.

Även nattorientering finns på SM-programmet, men inte i de internationella mästerskapen.

De individuella disciplinera genomförs som regel med individuell start, med 1-3 minuters startmellanrum. På ultralång distans och knockout-sprint används masstart som startmetod.


Stafett

Stafett heter så officiellt sedan 2005. Tidigare var det klassiska namnet budkavle.

Stafett kan springas med olika antal sträckor. På VM och SM är det tre sträckor för både damer och herrar (det var fyra sträckor på VM 2001 och tidigare och på SM 2007 och tidigare var det fyra sträckor för herrarna).

De största stafetterna deltagarmässigt är i Sverige 25manna med 25 sträckor och Tiomila med 5 sträckor för damerna och 10 för herrarna.


Flerdagarstävlingar

Dessa genomförs företrädesvis under semesterperioden, och O-Ringen är den största. O-Ringen, med det tidigare namnet 5-dagars, genomförs över fem tävlingsdagar under vecka 30 i juli månad. Tävlingen flyttar runt mellan distrikten i Sverige.

Utöver ovan nämnda tävlingsformer finns det en rad fantasifulla möjligheter för att utöva orientering, men då utan att ha officiell mästerskapsstatus.