Karta

Kartan som används i mountainbikeorientering liknar till stor del den som används i vanlig orientering, men med några större förändringar.
Den största skillnaden mot en vanlig orienteringskarta är hur stigar och vägar redovisas. Stigarnas bredd redovisas, precis som vanligt med grundregeln ”ju smalare stig på kartan, desto smalare i verkligheten”. Den stora skillnaden är att även stigens åkbarhet redovisas, enkelt sagt kan man säga att ju längre strecken på kartan är, desto snabbare går stigen att cykla.

De åkbara stigarna/vägarna är den absolut viktigaste informationen på kartan. Det normala är att det inte är tillåtet att "gena", det vill säga ta sig fram utanför de på kartan markerade stigarna och vägarna. Detta är dock ibland tillåtet, även om det är sällsynt att det skulle vara snabbare. Detta, i kombination med en relativt hög cykelhastighet, gör att den mesta information utanför stignätet, förutom höjdkurvorna och uppenbara terrängföremål, är oväsentlig och finns inte med på kartan. Det gäller till exempel stenar, små höjder och gropar, små sankmarker med mera, som hade varit med på en karta för orienteringslöpning. 


Exempel från Tidaholm SOK Sisu på hur en MTBO-karta kan se ut. 


Många tycker det är roligt och spännande att jämföra och analysera olika vägval när man kommit i mål på sin bana.

Lär dig mer om mountainbike­orientering