Orienteringslöpning

Orienteringslöpning är den gren som har flest utövare. Den utövas till fots, både i skogen och i stadsmiljö.
Löpare på väg in till och ut ifrån sista kontrollen på 25-manna 2022.

Gå tillbaka till