Discipliner och klasser

Inom mountainbikeorientering ska du besöka ett antal kontroller med hjälp av karta och cykel. I vilken ordning du tar kontrollerna beror på upplägget i tävlingen.
Inom MTBO sitter kontrollerna alltid placerade på de åkbara stigarna och vägarna som är markerade på kartan. Därmed handlar orienteringsmomentet om att snabbt och i farten välja vilken väg som är snabbast och ta dig fram denna väg utan att tappa bort sig eller behöva stanna och tappa tid. 

De olika uppläggen är:
Bestämd ordning

Ett antal kontroller är utmärkta på kartan i en speciell ordning med linjer mellan. Kontrollerna ska besökas i rätt ordning på kortast möjliga tid. Det är också denna tävlingsform som man vanligtvis tävlar i såväl nationellt som internationellt.

Fri ordning
Ett bestämt antal kontroller ska besökas på kortast möjliga tid. Åkaren väljer själv i vilken ordning denne besöker kontrollerna.

Poäng
Ett antal kontroller finns ritade på kartan. Åkaren skall under en bestämd tid besöka så många kontroller i valfri ordning som möjligt. Avlägsna och svåra kontroller ger högre poäng, och den som har högst sammanlagda poäng vid tävlingens slut vinner.


Discipliner
Disciplinerna som används inom internationell mountainbikeorientering är följande. Segrartid i minuter inom parentes:
  • Långdistans (105-115 minuter)
  • Medeldistans (50-55 minuter)
  • Sprint (20-25 minuter)
  • Mass-start (75-85 minuter)
  • Stafett (45-50 minuter, segrartid per sträcka)
Klassindelning i Sverige
SOFT:s samordningsgrupp rekommenderar att man bjuder in till åtminstone följande klasser:

Damer: D10, D12, D14, D16, D17-20, D21, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80
Herrar: H10, H12, H14, H16, H17-20, H21, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80

Tävla i MTBO
MTBO-tävlingar som arrangeras av orienteringsföreningar finns i tävlingssystemet Eventor. Välj mountainbikeorientering i rullmenyn med alla grenar. Du kan även hitta MTBO-tävlingar i sökfunktionen Hitta Orientering. Skriv MTBO i sökfältet.

Lär dig mer om mountainbike­orientering