Utrustning

I precisionsorientering är kravet på utrustning det minsta för alla orienteringens grenar.
Då tävlingarna baseras på en framkomlig yta, väg eller större stig som är framkomlig med rullstol finns inga krav på särskild klädsel, skor eller liknande som i övriga grenar. Dessutom används normalt inte sportident för tidtagning eller stämpling utan detta sköts manuellt med stämpelkort som fås av arrangören samt med tidtagning som sköts manuellt av funktionär vid tidskontroller och genom registrering vid start och målgång.

Kompass
Därmed är kompassen i princip det enda man behöver. Det går såklart att ge sig på PreO utan en kompass, men det kommer vara oerhört mycket svårare att få det rätt, varav en kompass är ett måste för den som strävar efter många rätt. 

Tumkompassen är vanligast men linjalkompassen eller handledskompassen fungerar lika bra. Valet är en smaksak. Båda är lika lätta att lära.Kontrollchip
Vid elektronisk tidtagning behöver du ett kontrollchip att stämpla med vid kontrollerna.

Pannlampa
Används relativt sällan, vid nattorientering i mörker. Finns från 600 kr till 4000 kr beroende på kvalité av ljusstyrka och batterilängd.