SM, USM & Veteran-SM

Här finns information för dig som deltagare i SM, USM eller Veteran-SM. Programsidorna och avlysningar täcker alla fyra grenar. Övrig information rör endast orienteringslöpning. Planen är att presentera motsvarande information för övriga grenar.
Jens Rönnols på sprint-SM i Göteborg
Att kora svenska mästareDet främsta syftet med SM, USM och Veteran-SM är att kora värdiga svenska mästare i respektive klass.

SM och USM ska också vara attraktiva tävlingar av högsta kvalité som lockar landets seniorer, juniorer och ungdomar att delta, oavsett ambitionsnivå.

För USM är det extra viktigt att utformningen på helgen är sådan att ungdomar ges möjlighet att träffas, umgås och ha roligt.

För Veteran-SM bör andemeningen främst vara att främja intresse för ett aktivt utövande av orienteringssporten även i mer mogna åldrar.