Poängjustering för äldre klasser i Sverigelistan

Sverigelistan har en inbyggd poängdrift för de äldre klasserna. Denna behöver justeras med jämna mellanrum och ambitionen är att justeringen görs årligen.

Hur fungerar poängdriften?Formeln, som ligger till grund för poängen i Sverigelistan, grundar sig på de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden. Generellt sett ger den en bättre snittpoäng ju mer du tävlar. Det här får till effekt att även poängen för de bästa i de äldre klasserna blir bättre och bättre varje år, trots att det istället vore rimligt att anta att den skulle försämras med åldern. 

Som en kompensation för ovanstående poängdrift görs det med jämna mellanrum en justering av poängen för de äldre klasserna i Sverigelistan.

Senaste justering gjordes måndagen den 22 januari 2024 för 2023 års resultat.
Hur går justeringen till? 
Poängjusteringen går till enligt följande:

  • Poänger plockas ut på den femtedel som bytt klass. Det handlar alltså om 39-åringarna som blivit 40 och bytt till D/H40, 44-åringarna som blivit 45 och bytt till D/H45 osv.

  • Snittpoängen för aktuellt år, baserad på föregående års resultat, har jämförts med snittpoängen för det föregående året (dessa poäng är i sin tur baserade på ytterligare ett år tidigare års resultat). Differensen mellan de två åren ger då på ett ungefär hur mycket snittpoängen borde försämras i den nya (äldre) klassen jämfört med den tidigare (yngre).

    Exempel: 
    Om de 45-åringar som gått upp i D45 får 3 poäng bättre i snitt än vad de fick som 44-åringar i D40 så antar vi att rimligtvis alla resultat uppnådda i D45 bör justeras med 3 poäng jämfört med resultat uppnådda i D40.

Två noteringar:

  • Justeringen är gjord baserad på den åldersklass som sprangs och inte den tävlandes ålder. Det betyder exempelvis att 40-åringars resultat uppnådda i D/H21 och D/H35 är lämnade utan hänsyn.
  • Justeringen är ackumulerad. Differensen mäts mellan två intilliggande klasser, t ex 45 och 50, men det finns också en skillnad mellan 40 och 45, och mellan 35 och 40, vilket betyder att alla skillnader mellan yngre klasser behöver adderas till den aktuella.

FelkällorI Sverigelistan utdelas poäng mellan 0 och 300 poäng, men endast poäng under 100 är medräknade i justeringen. Poänger högre än 100 har bedömts som för instabila att räkna på.

Det kan finnas bättre statistiska metoder att räkna med, men en bedömning har gjorts att den här metoden verkar vara både enkel och tillräckligt tillförlitlig. 

Tillbaka till