IT-support

IT-supporten svarar på tävlingsrelaterade frågor inom IT-området. Använd någon av e-postadresserna nedan eller besök Eventors sida för hjälp och support.
Om du har en fråga om Eventor, börja med att besöka Eventors hjälp- och supportsida.