Tävlingsklasser

Hur kan jag tävla i Paraorientering?
Intellektuell funktionsnedsättning: På O-Ringen varje år erbjuds en Para-I-klass. Para-I klassen vänder sig till personer med en intellektuell funktionsnedsättning, dvs IQ under 75. Detta motsvarar att gå i särskola eller ha stöd av LSS. Det krävs ingen parasportlicens för att delta.

Para-I banan har grön svårighet och är cirka 2 km. Det är fotorientering vilket betyder att framkomligheten inte är anpassad för personer som förflyttar sig med hjälp av rullstol eller andra förflyttningshjälpmedel. Använder du förflyttningshjälpmedel rekommenderar vi att du söker dig till PreO.

Para-I klassen är öppen för alla åldrar. Deltagare får ha sällskap av ledare/vuxen/kompis utmed banan.

I Jämtland, som var tidigt ute med Paraorientering för IF-gruppen, finns det ofta en Para-I-klass på vanliga tävlingar. Vill du tävla men inte hittar en Para-I-klass på tävlingen så ta kontakt med arrangören och efterfråga det! Vi på förbundet finns här som hjälp och stöd till arrangören.

Synnedsättning (för dig med synrester): Här finns det än så länge ingen egen tävlingsklass utan vi hänvisar till "Öppna banor" där du själv kan välja nivå. Öppna banor är orientering på motionsnivå och här finns inga begränsningar i ålder eller kön. Behöver du en uppförstorad karta så ta kontakt med arrangören i god tid innan. Vi på förbundet finns här som hjälp och stöd till arrangören.

Rörelsenedsättning: För dig som har en rörelsenedsättning finns det möjlighet att tävla i precisionsorientering, PreO. I precisionsorientering är kartkunskapen i fokus. Vid varje kontroll finns upp till fem alternativa skärmar. Du ska på avstånd avgöra vilken skärm som sitter rätt enligt kontrollringen på kartan och kontrollbeskrivningen. Här tävlar alla på samma villkor, oavsett kön, ålder och rörelseförmåga i gemensamma klasser i lättframkomlig terräng, det vill säga stigar och vägar. Banorna är anpassade så att det går att ta sig fram med rullstol och liknande.

I Stockholm har det vid ett par tillfällen anordnats en "rullstolsklass" vid sprintarrangemang. Har du en rörelsenedsättning och vill prova på så ta kontakt med arrangören i god tid innan. Vi på förbundet finns här som hjälp och stöd till arrangören.