Karta

En karta är en förminskad och förenklad bild av verkligheten. Kartan är ditt viktigaste verktyg när du orienterar.


Att kunna tolka en karta innebär att du kan översätta kartan till verkligheten. Lika viktigt är att kunna föreställa sig hur verkligheten ser ut på en karta. Att läsa och förstå en karta kräver övning. Förmågan att läsa en karta är grunden i orientering men också en kunskap som är bra att ha i livet generellt.

Lika kartor över hela världenInom orientering används specialframtagna kartor som uppfyller särskilda regler för hur kartan ska se ut. Denna uppsättning regler kring kartans innehåll kallas kartnorm och är internationell.

Vanliga karttecken
Kartan är uppbyggd av olika karttecken och färger som symboliserar olika föremål och ytor i terrängen.

Här följer de vanligaste karttecknen:


KartskalaDet finns kartor i olika skalor. Skalan visar hur mycket kartan är förminskad i förhållande till verkligheten. Vid orienteringstävlingar och motionsarrangemang används ofta skala 1:10 000 och 1:7 500.

En enkel tumregel är att stryka de två sista siffrorna i skalan för att få veta hur många meter en centimeter på kartan är i verkligheten. 1 cm på kartan är således 100 m i verkligheten.

Vid sprinttävlingar används skala 1:4 000 eller 1:3 000.

Från början utövades orienteringssporten på kartor i skala 1:100 000, men kartskalan har förstorats upp efter hand. Beslutet om att gå över till 1:15 000 som grundskala togs 1977.

EkvidistansEkvidistans är höjdskillnaden mellan två höjdkurvor (de bruna linjerna) på en karta.

Om kartan har en ekvidistans på 5 meter skiljer det 5 meter i höjd mellan kurvorna.

På orienteringskartor är 5 eller 2,5 meters ekvidistans standard. Vilken som väljs beror på hur kuperad terrängen är. Vid flack terräng väljs 2,5 meter och i kuperad terräng 5 meter.

Passa kartanGenom att passa kartan mot norr blir den mycket lättare att läsa och översätta mot terrängen.

Att passa kartan innebär att kartans norr (ovankant) ligger i linje med kompassnålens norr (den röda änden). Har du inte någon kompass går det att passa kartan mot terrängen. Tänk dig att kartan är en pusselbit som bara passar in på ett sätt i terrängen.

Försök att hålla kartan passad hela tiden. Det innebär att du när du byter riktning, till exempel om stigen du följer svänger, måste ta ett nytt grepp om kartan.

Meridianer (nordlinjer)Alla orienteringskartor har tunna svarta eller blå streck som löper över kartan i nordsydlig riktning. Dessa kallas meridianer eller nordlinjer.

Meridianerna hjälper dig att passa kartan mot norr ihop med kompassen. Var noga med vad som är kartans norr (ovankant), så att du inte förväxlar norr och söder och passar kartan 180 grader fel. Det kallas kontrakurs.

Lite kuriosa. Ordet meridian kommer från de latinska ordet för middag, meridies, och syftar på att alla platser som ligger längs samma meridian har middag samtidigt.