Stöddokument & filer

Från den här sidan nås vår filarea med stöddokument och filer som kompletterar regelverket eller är till stöd i andra sammanhang, både för tävlande och arrangör.
Ladda nerVia länken nedan nås vår filarea med stöddokument & filer för tävlande och arrangörer inom våra fyra grenar - OL (orienteringslöpning), SkidO (skidorientering), MTBO (mountainbikeorientering) och PreO (precisionsorientering).
Innehållsförteckning
OMRÅDEN/MAPPAR

    INNEHÅLL

Arrangemangs- & tävlingsrelaterat, allmänt • Arrangera klimatsmart
 • Arrangera likvärdigt
 • Att arbeta i lärgrupp
 • Blankett för anmälan & protest
 • Särskilda sprintregler & karttecken
 • Tekniskt arrangörsstöd för SkidO-tävlingar
 • Tävlingsledarrapport
 • Terrängbeskrivning för inbjudan & PM
 • Vård & förbandsmateriel - exempel
 • Avtalsmallar & förutsättningar för SM, USM, Swedish League & Stafettligan
 • Tävlingsmärken och andra utmärkelser
Banläggning

 • Beräknade segrartider per distrikt & klass
 • Symboluppsättningar Ocad
 • Ocad-mall för märklappar
 • Banläggarkort
 • Tekniskt arrangörsstöd för SkidO
Basprogram


 • Basprogram för OL, MTBO och SkidO. Planen är att också publicera basprogram för PreO.
Karta 
 • Kartnormen & sprintnormen
 • Symboluppsättningar
 • Avtalsmallar
 • Protokoll för kartkontroll
Klasser, svårighetsnivåer, beräknade segrartider & banlängder

 • Dokument som sammanställer klasser, svårighetsnivåer, beräknade segrartider & banlängder (och även kartskala).
   
Mark


 • Är för tillfället tom. Kommer att fyllas på med diverse innehåll inom markområdet.
Regelverket


 • Regelverket, uppdelat i versioner för respektive gren för nedladdning.
Regelärenden


 • Vägledande regelbeslut från förbundsstyrelsen.
 • Särskilda regelbeslut & tävlingshändelser från tävlingar inom nivå 1 (värdetävlingar).
 • Projekt - Ökad regelefterlevnad och transparens i regelärenden. Dokumentation och mallar, inklusive ny version av Fair play - Rättvis orientering.