Paraorientering

Här samlar och förmedlar vi kunskap och information om Paraorientering. Alla kan orientera, det gäller bara att anpassa förutsättningarna!

Olika begrepp i sammanhang med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning innebär att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt och delas in i intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller synnedsättning.

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Hindret sitter inte i personen utan i omgivningen om den inte är anpassad utan hindrar personen att göra vissa saker.

Funktionsvariation Det är vanligt att begreppet funktionsvariation används istället för ordet funktionsnedsättning, men orden är inte synonymer. Variationen är det som avviker från normen gällande både psykisk, fysisk eller kognitiv funktion. Det innebär inte per automatik att det är en funktionsnedsättning som åsyftas. Vi har alla en varierande funktion.