Checkpointsbeskrivning

På hittaut-kartan är checkpoints markerade med ett ordningsnummer och en ring. I terrängen är de markerade med en ca 1 meter hög trästolpe. Alla stolpar har ett checkpointnummer och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du närmar dig checkpointen.

stolpe_ssok_v2.jpg

Tabell med checkpointsbeskrivning

På kartan finns en tabell med alla checkpoints. Tabellen visar varje checkpoints ordningsnummer, placering, svårighetsgrad och om det är möjligt att ta sig fram med barnvagn, rullstol, cykel eller MTB (titta efter hjulsymbolerna). Sista rutan är till för dig att fylla i checkpointens bokstavskod.

Svårighetsgraden anges med färg:

 Grön = lätt. Kan nås med barnvagn, rullstol och cykel.

 Blå = lätt/medel. Kan sitta lite längre in från stigen.

 Röd = medelsvår. Sitter längre ut i terrängen och svårare att se med en gång.

 Svart = svår. Våra klurigaste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointssläpp

I år släpps det totalt 60 checkpoints i Skattkärr. Alla checkpoints är markerade på den karta som finns tillgänglig från den 1 maj, men bara 30 av dem finns utplacerade terrängen till en början. Under sommaren kommer det sedan att släppas nya checkpoints vid två tillfällen:

  • 1 juli 2020 (15 st)
  • 1 augusti 2020 (15 st)

På kartan är dessa checkpoins markerade med den månad de släpps. Innan de släpps är de inte utplacerade i terrängen och de kan inte registreras här på hemsidan eller i mobilappen.  

Var kartan med alla 60 checkpoints finns att hämta hittar du under fliken "Här finns kartan" i menyn, eller genom att klicka här.

Våra partners