Checkpointsbeskrivning (2019)


Checkpoint 53 vid Lurbo kan inte nås norrifrån. Här pågår utbyggnad av leden som startar vid Skarholmen, men den är inte färdigbyggd än, vilket rödrastret på kartan indikerar. Ett företag, som håller på att arbeta på en privat väg, vill inte ha några deltagare inom byggområdet (se info checkpoint 53). Respektera detta och besök checkpointen söderifrån. Det är också möjligt att nå checkpointen från väster genom hagen, men tänk då på att inte störa eventuella djur och att inte skada staket, tack!


Fullständig checkpointbeskrivning kommer inom kort

Våra partners