Checkpointsbeskrivning

Korrigeringar och aktuell information om vissa checkpoints

Checkpoint 13 ligger inom en discgolfbana. Var därför försiktiga när ni rör er i området!

Checkpoint 14 har utgått eftersom den råkade hamna under en inforuta på kartan.

Checkpoint 22 sitter under ett bord (och inte på en stolpe på grund av stöld)

Checkpoint 28 sitter på ett cykelställ (och alltså inte på en stolpe)

Checkpoint 35 är markerad med tecknet för sten på kartan men motsvaras i verkligheten av en betongbrunn.

Checkpoint 46 har blivit flyttad till en ny placering. Läs mer här.

Checkpoint 54 ska vara skyttegravsböjen och inget annat.

Checkpoint 92 saknas i beskrivningen nedan och på kartan (det blev en dubblett av 91an). Den ligger dock även den vid en punkthöjd.

Uppsala beskrivning.jpg


Uppsala månadssläpp.jpg


Våra partners