Checkpointsbeskrivning

Här presenteras information angående checkpoints under året.

  • Checkpoint 26 är pausad fram till 1 september pga ett närliggande fågelbo. Ni som redan har registrerat denna kommer inte behöva göra det på nytt när checkpointen återaktiveras för registrering 1 september.
  • Checkpoint 60 (som var en del av försläppet) ligger på en samfällighet och vi har fått tillåtelse att ha den där. Eftersom flera deltagare trots vår tidigare vädjan om att inte stanna kvar på platsen, ändå valt att fika och leka vid lekplatsen har vi nu satt upp skyltar med koden vid norra och södra entrén till lekplatsen (se gröna ringar i kartklippet nedan). Det finns alltså ingen anledning att besöka checkpointen. Tack för visad förståelse!
  • Checkpoint 108 låg även den på en samfällighet men har flyttats. Detta har uppdaterats på kartan på hemsidan och i appen (läs mer här). På platsen finns skyltar med karta som visar den nya placeringen.

Checkpoint 60 - 2020 (ver 2)


Fullständig checkpointbeskrivning kommer inom kort...

Våra partners