1. Förstå var du är och vart du ska

Första steget när du orienterar är att förstå var på kartan du är och vart du ska.
En orienteringsbana är uppbyggd av en start (violett triangel), ett antal kontroller (violetta numrerade ringar) och ett mål (violett dubbelring). Hitta var på kartan du är och till vilken kontroll du ska. Du ska besöka kontrollerna i nummerordning.

Vrid kartan så att din nuvarande plats är mot dig och den kontroll du ska till ligger bort från dig på kartan.

Kolla på kartan vid vilket föremål (sten, stigförgrening, hus etc) nästa kontroll ligger så att du vet vad du är på väg till. Ta hjälp av kontrollbeskrivningen om en sådan finns.

Tips! Ofta är det en fördel att vika kartan så att den blir mindre och därmed enklare att hålla i samt hålla reda på vart du är och vart du är på väg. Vik om kartan för varje kontroll så att du med säkerhet inte viker bort någon kontroll eller missar något vägval.