Svensk Orientering logotyp
03.04.2022

Här är den nya styrelsen – ny strategi antagen

Orientering
Efter två pandemiår kunde Svenska Orienteringsförbundets förbundsmöte äntligen hållas fysiskt. Ny styrelse är på plats och svensk orientering har en ny strategi: Kompassriktning 2030.
Femtiosex ombud var på plats i det natursköna Bosön, strax utanför Stockholm, för att fatta beslut om svensk orienterings framtid.
 

Riksidrottsförbundets ordförande har ordet 

Enligt Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, har svensk idrott tilldelats tre fullvärdiga smockor: två år av pandemi och nu senast den ryska invasionen av Ukraina. Därmed inte sagt att idrotten är nere för räkning. Tvärtom, den har visat sig motståndskraftig. Men där spelar årsmötena en viktig roll och Eriksson uppmanade ombuden att ta chansen att debattera.
 
Därefter sattes han själv på prov när förbundsordförande, Maria Krafft Helgesson, gav Eriksson fem snabba frågor på uppstuds. ”Skog eller asfalt?” – Skog, kom det ståndfast. Mer tveksamt var det om han valde orientering eller skidskytte.
 

Verksamhetsberättelserna 2020-21 och Kompassriktning 2030

Verksamhetsberättelserna 2020 och 2021 redovisades, och den nya strategin Kompassriktning 2030 klubbades igenom med visionen Svensk Orientering - för alla hela livet. De två övergripande målen Flera och mera och Världens bästa landslag står fast och planen för att nå dessa mål delas in i tre idrottsliga verksamhetsområden (Individutveckling, Ledarutveckling och Evenemangsutveckling) och tre möjliggörande verksamhetsområden (Kommunikation, Digitalisering och Hållbarhet). 
 
Andra diskussionsämnen var hur svensk orientering jobbar med marktillgång och SOFT:s planerade evenemangsbolag.
 

Ny förbundsstyrelse

Maria Krafft Helgesson valdes om som förbundsordförande samt styrelseledamöter: Patrik Elfving, Anna Ljungqvist, Jan Näslund, Mats Rosander, Linda Take och Claes Turesson valdes om till en period av två år.  
Ulrika Granfors och Eva Öhlund valdes som nya ledamöter i förbundsstyrelsen.
 
Presentationsmaterial och möteshandlingar finns HÄR

Föreningarnas årsavgifter

Förbundsmötet beslutade att årsavgifter förblir oförändrade.

Motioner

Följande 12 motioner avhandlades:
 
Motion 1
Likvärdigt tävlingsupplägg i sprintstafett
Beslut: Att del a och b i motionen i och med styrelsebeslutet från 2022-01-09 är tillgodosedda och att del c anses besvarade.
 
Motion 2
Klassindelning baserat på svårighet/längd.
Beslut: Motionen avslås.
 
Motion 3
Använd ej lottade starttider på klasser som ej är elit.
Beslut: Motionen avslås.
 
Motion 4
Inför ett modernt HCP-system.
Beslut: Motionen avslås.
 
Motion 5
Förändring av Sverigelistan.
Beslut: Motionen avslås.
 
Motion 6
Basera gallring till sprinttävlingar på sprinttävlingar.
Beslut: Motionen bifalles.
 
Motion 7
Självvald väg i okänd mark – regelverkets efterlevnad.
Beslut: Motionen avslås.
 
Motion 8
En transparent dokumentation av anmälda regelöverträdelser vid tävlingar på Nivå 1.
Beslut: Motionen bifalles.
 
Motion 9
Ta bort kravet på två startande för DM-värdighet.
Beslut: Motionen avslås.
 
Motion 10
Skapa incitament till fler långdistanstävlingar.
Beslut: Motionen avslås.
 
Motion 11
Skapa en mer hållbar orienteringssport i Sverige.
Beslut: Motionen avslås.
 
Motion 12
En tävlingsarrangör ska erbjuda transport mellan tävlingsarenan och närmaste station eller hållplats för kollektivtrafik.
Beslut: Motionen avslås.
 
Dessutom antog förbundsmötet verksamhetsplanen för 2023-24.
 

Livesändning

Förbundsmötet livesändes båda dagarna och sändningarna kan ses i efterhand via nedanstående länkar:
 

RELATERADE NYHETER

eTAPP ETT ORINGEN 2024
Tove Alexandersson och Emil Svensk vinnare av etapp 1 på O-Ringen Smålandskusten
Ps4cduolmbi
O-Ringens invigning & Bagheerastafetten
Grövelsjön
Unikt Ultralång-SM i vildmark väntar i augusti
Fler nyheter