Lika beräknade segrartider – bakgrund och implementering
07.04.2021

Lika beräknade segrartider – bakgrund och implementering

Orientering
Från och med nyårsdagen 2022 ska damer och herrar ha lika beräknade segrartider i samtliga klasser. "Konkreta förslag ska ut på remiss och vi är mycket angelägna om att få rörelsens input”, säger Mette Brolinson på Svenska Orienteringsförbundet.

På förbundsmötet 2016 beslutades det att införa lika beräknade segrartider för D/H18 - D/H21 från 2017. (Ungdomsklasserna hade då redan lika beräknade segrartider.) I samband med beslutet fick dessutom förbundsstyrelsen i uppdrag att se över banlängder för klasserna D/H35 och uppåt och på styrelsemötet 19 mars i år fattades ett beslut som innebär att lika beräknade segrartider framöver ska gälla även dessa klasser. Beslutet träder i kraft 1 januari 2022 och innebär att samtliga klasser kommer att ha lika beräknade segrartider, vilket är ett led i att uppnå ett likvärdigt tävlingsdeltagande.

Nulägesanalys föregick beslutet

Inför beslutet genomförde Svenska Orienteringsförbundets kansli en nulägesanalys för att förstå vilka konsekvenser lika beräknade segrartider kan få på individ- och klassnivå respektive banläggar- och arrangörsnivå samt vilka justeringar som behöver göras. Analysen baserades på svensk tävlingsstatistik från 2019 och urvalet innefattade:

• Genomsnittliga segrartider i D/H35 till och med D/H80
• Mästerskapstävlingar och nationella tävlingar
• Medel- respektive långdistans

I klasserna D/H85 och uppåt visade det sig att underlaget var för litet för att kunna dra några slutsatser gällande olika genomsnittliga segrartider.

Nuläge medeldistans

medel.png
När det gäller medeldistans visar sammanställningen att det är relativt små variationer avseende genomsnittliga segrartider mellan kön och ålder upp till och med 75 år. Från 80 år har damerna tydligt längre genomsnittliga segrartider. I åldersspannet D/H40-D/H70 ligger de genomsnittliga segrartiderna relativt konstant runt 30 minuter.

Nuläge långdistans

lång.png
På långdistanstävlingar ser vi genomgående kortare genomsnittliga segrartider (ca 5-10 minuter) i damklasserna i ålderskategorierna 35-55 år. Från och med 65 år och uppåt har damklasserna längre genomsnittliga segrartider än herrklasserna. Här är också variationerna i genomsnittliga segrartider betydligt större mellan åldersklasserna och varierar från 63 minuter ner till 40 minuter.

Process för implementering

Svenska Orienteringsförbundet kommer nu att gå in i nästa fas i arbetet med att införa lika beräknade segrartider i samtliga klasser.

- Nu kommer vi att skicka ut ett konkret förslag på lika beräknade segrartider och de justeringar av banlängder som kan bli aktuella på remiss. Det är viktigt att vi får input från de målgrupper som berörs av eventuella justeringar. Vi behöver förstå mer kring hur differentieringar i tid mellan medel- och långdistans upplevs och vilken påverkan förslaget får på samtliga deltagare i en klass. Vi behöver också undersöka hur lika beräknade segrartider påverkar de äldsta åldersklasserna, där skillnaderna i banlängd mellan de olika distanserna är liten och segrartiderna varierar kraftigt, så att vi kan fortsätta erbjuda attraktiva banor för alla ålderskategorier, säger Mette Brolinson, projektledare för jämställdhet och inkludering på Svenska Orienteringsförbundet.

Svenska Orienteringsförbundet kommer också att göra samma analys och remissrunda för skidorientering och mountainbikeorientering innan förslaget går vidare till förbundsstyrelsen för beslut om konkreta anvisningar och stöddokument.

Har du som enskild medlem i en orienteringsförening frågor eller funderingar kring underlaget, processen och/eller vägen framåt? Mejla till likvardighet@orientering.se

RELATERADE NYHETER

Sverige ställer upp med följande kvartett på söndagens stafett på Sprint-VM i Edinburgh: Hanna Lundberg, Emil Svensk, Martin Regborn och Tove Alexandersson.
Sverige ställer sylvasst stafettlag på benen
. Tove Alexandersson spurtar mot sitt 20:e VM-guld i orientering.
20:e VM-guldet för Tove Alexandersson
Martin Regborn spurtar mot VM-guld på sprinten i Edinburgh.
VM-guld till Martin Regborn – svensk succéinsats
Fler nyheter