Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!
Svensk Orientering logotyp
13.01.2022

Nu införs ny löpordning på SM i sprintstafett

Orientering
Från och med 2022 införs löpordningen varannan dam, varannan herre på SM i sprintstafett. Därefter kommer löpordningen alterneras så att damer startar jämna år och herrar udda år. Beslutet gäller för grenen orienteringslöpning.
Vid det senaste mötet fattade förbundsstyrelsen beslut om att införa löpordningen varannan dam, varannan herre på SM i sprintstafett från och med 2022. Därefter kommer löpordningen alterneras så att damer startar jämna år och herrar udda år. 
Det innebär att löpordningen på SM i sprintstafett i Linköping 2 juli 2022 kommer att vara dam-herre-dam-herre. På SM i sprintstafett i Lund 2023 blir löpordningen herre-dam-herre-dam. 
På DM-stafetter beslutar OF om tävlingsform för varje klass, förutsatt att regelverket om likvärdigt tävlande följs. Förbundsstyrelsen rekommenderar att OF följer samma principer som för SM när det gäller löpordning i sprintstafett. 
Bakgrunden är att nuvarande löpordning (dam-herre-herre-dam) inte följer de nya tävlingsreglerna om likvärdigt tävlande som började gälla 1 juli 2021. Utgångspunkten när IOF beslutade om formatet för sprintstafett var att skapa en attraktiv tävling utifrån ledorden Ärlig – Rättvis – Spännande – TV-mässig. Utifrån dessa riktlinjer vägdes ett antal kriterier samman, varav löpordningen på sträckorna var en parameter. När sprintstafett infördes i SM-programmet 2015 valde Svensk Orientering att följa IOF:s löpordning. 
När frågan tidigare har kommit upp inom IOF FootO Athletes Commission har det framför allt varit herrar som tycker att det är orättvist att de aldrig får springa sista sträckan. På det öppna mötet i oktober 2021 som IOF höll diskuterades frågan igen men på ett mer övergripande plan. 
 
Förbundsstyrelsen anser att det går att uppnå målsättningen att skapa en attraktiv tävling även med en förändrad löpordning och att likvärdighetsaspekten är prioriterad. SOFT för idag samtal med IOF i ett antal olika sammanhang och kommer fortsätta arbeta för att påverka IOF med målsättningen att de skyndsamt genomför motsvarande förändring internationellt för att uppnå ett likvärdigt upplägg för sprintstafetten.
 
Styrelsen beslutade följande: 
  • att från och med 2022 införa löpordning varannan dam och varannan herre på SM sprintstafett samt rekommendera att OF följer samma principer som för SM på DM sprintstafett. 
  • att löpordningen på SM sprintstafett därefter alterneras så att damer startar vartannat år och herrar vartannat.

RELATERADE NYHETER

Omstarten 25manna 2022
Video: Guide till förslaget om ny distriktsindelning
Gustav Bergman, Noel Braun och Nils van der Poel med glada miner utanför stuga.
van der Poel inspirerar Orienteringslandslaget
Gruppbild med Hanna Lundberg, Karolin Ohlsson och Johanna Ridefelt.
Garmin förlänger samarbetet som förbundspartner
Fler nyheter