Svensk Orientering logotyp
20.04.2021

O-Ringen Uppsala flyttas till 2022

Orientering
För andra året i rad får orienterarna klara sig utan O-Ringen och återigen är det coronapandemin som stoppar folkfesten. O-Ringen Uppsala skjuts nu fram till 2022. "Jättetråkigt, men vi ser inget alternativ", säger O-Ringens ordförande Linda Take.

Länge kändes det realistiskt att våga hoppas och tro på ett O-Ringen i sommar; positiva signaler har emellanåt kommit från myndigheterna, vaccinationsprocessen har rullat igång och smittspridningen har i perioder varit på en lägre nivå.

Tyvärr har smittspridningen gått åt helt fel håll på sistone och detta, i kombination med en oförutsägbar vaccinationstakt, skapar en situation där O-Ringen nu måste dra i handbromsen för sommarens arrangemang som var planerat till 25-31 juli.

- Vid ungefär samma tidpunkt som i fjol tvingas vi återigen konstatera att festen i Uppsala måste skjutas ett år framåt i tiden. Att ställa in ännu en gång känns jättetråkigt, men i rådande situation ser vi inget alternativ. O-Ringen har haft en kontinuerlig dialog med smittskyddet i Uppsala och det senaste beskedet är tydligt: det är inte längre realistiskt att hoppas på arrangemang av O-Ringens storlek till sommaren, säger O-Ringens ordförande Linda Take, som fortsätter:

- Mitt i allt elände är vi tacksamma över att signalen var såpass tydlig. O-Ringen är ett av Sveriges allra största idrottsevenemang och arrangörer, samarbetspartners och deltagare måste i rimlig tid få veta om tävlingarna blir av eller inte.

O-Ringen AB ägs av Svenska Orienteringsförbundet, vars styrelse i söndags fattade det formella beslutet att flytta O-Ringen Uppsala till 2022. Beslutet föregicks av en noggrann analys av följdeffekterna.

Gällande arrangemangen efterföljande år – Åre, Smålandskusten, Jönköping och Göteborg – så flyttas dessa återigen framåt i tiden.

Liksom ifjol har även en ordentlig genomlysning gjorts av de ekonomiska följderna.

- När ett jättearrangemang som O-Ringen ställs in får det stora ekonomiska konsekvenser, både för O-Ringen och för Svenska Orienteringsförbundet. Precis som ifjol kommer vi att behöva införa en rad sparåtgärder och vi är också beroende av fortsatt statligt stöd för att hantera situationen. Vi utesluter inte heller att det kan komma att krävas ägartillskott för att klara O-Ringens likviditet. Sist men inte minst förutsätter vår ekonomiska kalkyl att årets anmälningar flyttas med till nästa års arrangemang, säger Svenska Orienteringsförbundets ordförande Maria Krafft Helgesson.

Hittills har totalt 9000 anmälningar gjorts och de som är anmälda behåller alltså sin startplats till sommaren 2022.

- Det är såklart speciellt för dem som anmälde sig inför tävlingarna 2020, att det är först 2022 som de får ge sig ut i Uppsalas fantastiska terräng. Men vi räknar med att den absoluta merparten av de redan anmälda är beredda att vänta ett år till. De flesta som anmäler sig tidigt är trogna O-Ringen-besökare, orienterare som vill uppleva O-Ringen varje år, säger Maria Krafft Helgesson.

O-Ringens hemsida finns en artikel med frågor-och-svar vilken framför allt riktar sig till deltagaren.

RELATERADE NYHETER

eTAPP ETT ORINGEN 2024
Tove Alexandersson och Emil Svensk vinnare av etapp 1 på O-Ringen Smålandskusten
Ps4cduolmbi
O-Ringens invigning & Bagheerastafetten
Grövelsjön
Unikt Ultralång-SM i vildmark väntar i augusti
Fler nyheter