Svensk Orientering logotyp
17.02.2021

Öppet brev till Folkhälsomyndigheten

Orientering
Med anledning av dagens besked från regeringen, att man nu avser att ändra förutsättningarna för exempelvis orienteringstävlingar, skickar Svenska Orienteringsförbundet härmed ett öppet brev till Folkhälsomyndigheten.

2021-02-17

Maria Krafft Helgesson, ordförande Svenska Orienteringsförbundet
Susanne Söderholm, chef Svenska Orienteringsförbundet

Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
Anders Tegnell, statsepidemiolog
Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog

.

.

Öppet brev till Folkhälsomyndigheten

I dag, onsdagen den 17 februari meddelade regeringen att man nu avser att ändra förutsättningarna för exempelvis orienteringstävlingar. Härmed skickar Svenska Orienteringsförbundet ett öppet brev till Folkhälsomyndigheten där vi med expertis i ryggen vädjar om grönt ljus för våra tävlingar så fort som möjligt. Risken för smittspridning i samband med våra arrangemang bedöms vara försumbar.


Beskedet från regeringen är mycket efterlängtat och vi utgår ifrån att remissrundan förlöper smärtfritt. Sedan handlar det om att även Folkhälsomyndigheten skyndsamt tar fram rimliga föreskrifter så att vi äntligen kan få ett rättvist och träffsäkert regelsystem på plats.

Vi har nu levt ett helt år med skeva restriktioner och nu har vårens arrangörer börjat ställa in sina tävlingar. Folkhälsomyndigheten bör därför ta fram sina föreskrifter så snabbt som möjligt, och för orienteringens del borde det vara tämligen oproblematiskt.

Svenska Orienteringsförbundet presenterade tidigt i höstas noggranna protokoll för Folkhälsomyndigheten.

I syfte att förenkla arbetet ytterligare skickas i dag nedanstående beskrivning och kommentar till Folkhälsomyndigheten. Texten är författad av läkaren Olle Karlström, som tydliggör vad detta handlar om. Olle Karlström är både orienterare och tävlingsledare, och till vardags är han biträdande överläkare på infektionskliniken, Karolinska-Huddinge, samt klinisk utredare på Läkemedelsverket (antiviraler och för närvarande även aktuella vacciner), där det senaste året till stor del har handlat om covid-19. Med tanke på hans kunskap om orienteringsarrangemang och covid-19 menar vi att hans brev bör vara intressant för er att läsa.

Svenska Orienteringsförbundet står som avsändare av Karlströms brev.

Med hopp om snar återkoppling!

Vänligen

Maria Krafft Helgesson, ordförande Svenska Orienteringsförbundet
Susanne Söderholm, chef Svenska Orienteringsförbundet

.

.

Till Anders Wallensten och andra kollegor – med ansvarsområde covid-19 och idrott, FHM

Jag kontaktade nyligen Svenska orienteringsförbundet angående en konkret fråga som Orienteringssverige, klubbar såväl som förbundet, väntar på att få besvarad i detta nu.

Jag arbetar som infektionsläkare på Karolinska-Huddinge sedan strax 25 år, och senaste 15 åren i kombination med en tjänst som klinisk utredare på Läkemedelsverket (antiviraler och för närvarande även aktuella vacciner), där det senaste året till stor del har handlat om covid-19. Händelsevis är jag också så kallad tävlingsledare för en planerad orienteringstävling (april månad) och jag konstaterade att det fortfarande inte är klart om och på vilket sätt nationella orienteringstävlingar kan arrangeras under våren.

Runt om i landet finns en stor mängd klubbar och tävlingsledare som har samma frågeställning, och där det brådskar med planeringen. Brevet författas av mig på basis av denna bakgrund, men går ut via Orienteringsförbundet som har läst detta och står som avsändare. Det är till orienteringsförbundet ert svar skall skickas, och det är förbundet som hanterar ert svar.

Jag har förstått att förbundet tidigare har presenterat förslag för smittsäker tävling (tidigare presentation hittas HÄR). Jag vill förenkla presentationen med följande beskrivning och kommentar. Slutligen ställs två konkreta frågor som jag vet att förbundet och klubbarna skulle uppskatta stort om ni kunde besvara utan fördröjning.

Nationella orienteringstävlingar har i regel 500-1500 deltagare. I praktiken tar sig alla till tävling med egen transport – vi pratar om orientering i svenska skogar. Man parkerar i allmänhet på stor äng/vall, med varierande promenadavstånd (grusväg och/eller ängar) till tävlingsarenan. Arenan är normalt sett en social träffpunkt där klubbarna samlas och minglar, enkel bespisning erbjuds, målgång sker (påhejande av klubbkamrater) och priser delas ut. Från denna bas tar man sig till start (där flera startplatser är aktuella på alla större tävlingar, klassindelat). Starten (eller startplatserna) ligger oftast någon kilometer eller drygt från arenan. Deltagare startar med ett par minuters mellanrum per klass, och det är utan tvivel ”social distansering” vid startplatsen, och dessutom utomhus. Själva tävlingsområdet (banorna) spänner över ett antal kvadratkilometer. Det är således mycket gott om plats i skogen.

Det förbundet redan i höstas föreslog var att kunna erbjuda själva tävlingsmomentet för nationella tävlingar, så att tävlandet kunde fortgå. Ett anpassat upplägg där arenan i princip helt tas bort, där tävlande går direkt från p-plats till start, och efter målgång möter upp familj och/eller klubbkompisar vid bilen. Arenaområdet handlar nu om målgång, som är gles, och ett begränsat antal funktionärer. Servering är borttagen, prisutdelning är borta och resultat redovisas på nätet, inte på arenan. Trots att allt detta härliga som hör tävlingarna till tas bort finns ett stort intresse att få grönt ljus för själva tävlingsmomentet.

Jag hävdar att smittrisken för smittspridning av Sars-Cov-2 vid en tävling med det traditionella upplägget är minimal (ej relevant ur ett samhällsperspektiv), och att även ett traditionellt upplägg skulle vara helt acceptabelt i sig. Orienterarna är väl medvetna om detta med social distansering, och har tagit stort ansvar runt detta vid modifierande träningar under året som gått.

Risken för smittspridning med det kraftigt bantade upplägg som man nu erbjudit är helt enkelt inte relevant, oavsett deltagarantal.

Följande frågor önskas att FHM besvarar utan dröjsmål, så att Orienteringssverige kan planera kommande säsong:

• Kan FHM stödja att nationella tävlingar sker på vanligt sätt, med traditionell arena och annat upplägg som beskrivits? Min bedömning är att detta medför en minimal risk för smittspridning. Detta sker utomhus på stora ytor och smittrisken kan inte vara högre än den som till exempel råder vid stora skidanläggningar, som rättmätigt får hålla öppet aktuell säsong (maximalt antal besökare inräknat), eller inom handeln som får hålla öppet och där 10 kvadratmeter per person anses tillräckligt säkert just nu. Ungdomar som ”hänger med varandra” har en mindre risk för smitta här än till exempel i skolan.
• Om traditionellt upplägg inte ses som möjligt, kan FHM bekräfta att tävlingar kan ske med de stora inskränkningar som beskrivs ovan, utan ett tak på antal deltagare (det vill säga ett genomförande av själva tävlingsmomentet)? Detta med utgångspunkt från nuvarande läge, och oavsett om det blir något sämre en period – tävlingar kräver planering.
• Om FHM inte ser punkt 1 som möjlig, men väl punkt 2 – är då FHM villig att ha fortsatt regelbunden kontakt under våren, för att eventuellt kunna uppgradera formerna för tävlingarna till den form som brukar råda?

Olle Karlström, bitr överläkare infektionskliniken, Karolinska-Huddinge, klinisk utredare ES1, klinik 2, Läkemedelsverket.

RELATERADE NYHETER

Tove Alexandersson på väg mot klar seger i kvalet på VM-sprinten.
Alla svenskar vidare från VM-sprintens kval
Hanna Lundberg under torsdagens Model Event inför fredagens individuella sprint.
De svenska VM-löparna är redo
Landslaget VM Edinburgh Foto Teromarjamäki Svenskorientering 24
Se pressträffen med landslaget inför VM
Fler nyheter