Svensk Orientering logotyp
26.08.2020

Optimism och oro efter mötet med Lind

Orientering
I dag träffade SOFT, RF och flera andra förbund idrottsministern för att diskutera restriktionerna för idrotter vars arena finns i skog, öppet vatten eller på väg. Amanda Lind utesluter inte lättnader, men samtidigt ser hon stora svårigheter.

I fredags presenterade regeringen sitt förslag till undantag av ordningslagen (gränsen på 50 åskådare) för idrott och kultur vilket sedan skickades på snabbremiss. Förslaget omfattar dock enbart "sittande publik", vilket såväl Riksidrottsförbundet (RF) som Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och en rad andra specialidrottsförbund vill ändra på.

För idrotter som orientering, friidrott, simning, cykel, triathlon och längdskidåkning är ofta deltagarantalet det viktiga, inte hur många som eventuellt vill följa aktiviteterna från sidan. De här idrotterna nämndes inte med ett ord på fredagens presskonferens, vilket ledde till stor frustration och besvikelse. Om, låt säga, 200 åskådare ska tillåtas på en inomhusarena – ska inte 200 deltagare då vara okej i en skog på 25 kvadratkilometer?

- Idrottsministern tycktes hålla med om den skevhet nuvarande förslag skulle innebära. Samtidigt menar hon att det har varit svårt att hitta undantag från förordningen som fungerar ur ett rättssäkerhetsperspektiv – och som fungerar för polisen som ansvarar för tillsyn, säger Svenska Orienteringsförbundets ordförande Maria Krafft Helgesson, som fortsätter:

- Lind bedyrade att det från regeringens håll inte handlar om prioriteringar mellan olika idrotter, utan att det gäller att hitta alternativa lösningar då ordningslagen inte passar för den här typen av begränsningar. Utmaningen i att tillämpa 50-personers-gränsen består i hur man kan ta hänsyn till hur respektive arrangörs utrymme ser ut, under hur lång tid arrangemanget genomförs och hur det kan genomföras utan att sprida smitta.

Vad tryckte Svenska Orienteringsförbundet framför allt på under mötet?

- Vi framförde att det är hög tid att departementet nu tar tag i frågan om deltagande, vilken märkligt nog inte fanns med alls i förra veckan; att det är jätteviktigt att vi skyndsamt kommer fram till en lösning för folkhälsans skull; att vi annars ser en stor risk att idrottandet minskar framför allt bland barn och ungdomar när tävlandet för många är en stark drivkraft för att träna.

- Vi frågade vidare vad som hindrar polisen från att tolka ordningslagen som att det handlar om en begränsning på "max 50 deltagare samtidigt på samma plats". Då blev svaret att regeringen inte kan bestämma hur polisen ska tolka lagar.

- Lind sa väl ungefär att hon inte utesluter att deltagaraspekten kommer med i det förslag som nu ligger, men hon uttryckte samtidigt att hon ser väldigt många svårigheter.

Vad är nästa steg?

- På torsdag vill regeringen ha in synpunkter på undantagen till begränsningen om 50 personer, vilken infördes i våras för att minimera smittspridning. Undantagen är i dagsläget utformade för att reglera antal människor i en publik som får anvisade sittplatser. Men både RF och vi deltagaridrotter tänker göra allt vi kan för att även deltagande tas med.

- Vi upplever att viljan finns hos regeringen, och då borde det vara möjligt att formulera en skrivning kring detta som blir både rättssäker och coronaanpassad. Jag tänker att man bör kunna hitta en formulering liknande: "Fler än 50 personer får aldrig vistas samtidigt på en yta motsvarande X kvadratmeter och alla deltagare ska alltid ha möjlighet att hålla två meters avstånd till övriga deltagare". Om X definieras av Folkhälsomyndigheten så tycker jag som lekman att vi får en tydlig, coronasäker och praktiskt användbar skrivning även gällande deltagaridrotterna, säger Krafft Helgesson.

Kommer Svenska Orienteringsförbundet att skicka in egna synpunkter till kulturdepartementet?

- Regeringen har begärt in remissvar från RF, Ishockeyförbundet och Fotbollförbundet. RF ska då föra talan för samtliga deltagaridrotter. Svenska Orienteringsförbundet kommer först att läsa RF:s remissvar och gör sedan en bedömning om egna kompletterande synpunkter skickas in.

Och vad händer sedan?

- På fredag kommer Orienteringsförbundet att vara med på ett möte med Folkhälsomyndigheten där frågan ska diskuteras vidare. Det är nästa del i den här processen. Vi har en kluven känsla i det här; vi är optimistiska, men fortsatt oroliga.

 

Läs också:

RF: ”Regeringen behöver hitta lösningar för antalet deltagare”

RELATERADE NYHETER

Stora Tuna OK Jukola
Historisk och överlägsen seger för Stora Tuna OK på Jukola
Jukola Venla 15 Juni Hugo Mattsson 7623
Stora Tuna OK vinner Venlakavlen 2024
Emil Auselius
Emil Auselius, Bredaryds SOK tog hem förstasträckan på Jukola 2023
Fler nyheter