21.02.2024

Sista ansökningsdag för LOK-stöd den 25 februari

Svensk Orientering
Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och är till för att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). LOK-stödet för hösten 2023 ska vara rapporterat 25/2.

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. 

LOK-stöd ger pengar direkt till klubben, baserat på antal aktiviteter (tränings- och tävlingstillfällen) för barn och unga. För att en aktivitet ska vara LOK-stödsberättigad krävs att det är minst tre deltagare i åldern 7–25 år plus minst en ledare.

Bortsett från att det ger pengar till föreningen är LOK-stödsrapporteringen en del av det underlag som RF fördelar pengar till de olika specialförbunden utifrån.

Så går ansökan till: 
Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. I och med att samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt så förs föreningens siffror över till ansökan automatiskt – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att föreningen alltså måste gå in och öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den, även när man har närvaroregistrerat digitalt.

 

När ska ansökan vara gjord? 
Det är viktigt att lämna in ansökan för LOK-stöd i tid, skickas ansökan in för sent reduceras LOK-stödet. Följande datum är vitkiga att komma ihåg gällande gäller för ansökan LOK-stöd.

Ansökan för våren: Senast 25 augusti.
Ansökan för hösten: Senast 25 februari.

För ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande:
Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent.
Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent.
Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent.
Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås.

Läs mer och ansök om LOK-stöd på RF:s sida här.

RELATERADE NYHETER

hittahem-aktivitet i Helsingborg
Samlade resurser för en framgångsrik nybörjarkurs
Trion Jonatan Ståhl, Karin Gustafsson och Gustav Bergman är framröstade till IOF Athletes Advisory Board.
Tre svenskar framröstade till IOF Athletes Advisory Board
Elin Schagerström som tränar tillsammans med idrottare från andra skidsporter
Postgymnasiala elitutvecklingsmiljöer
Fler nyheter