21.02.2024

Sista ansökningsdag för LOK-stöd den 25 februari

Svensk Orientering
Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och är till för att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). LOK-stödet för hösten 2023 ska vara rapporterat 25/2.

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. 

LOK-stöd ger pengar direkt till klubben, baserat på antal aktiviteter (tränings- och tävlingstillfällen) för barn och unga. För att en aktivitet ska vara LOK-stödsberättigad krävs att det är minst tre deltagare i åldern 7–25 år plus minst en ledare.

Bortsett från att det ger pengar till föreningen är LOK-stödsrapporteringen en del av det underlag som RF fördelar pengar till de olika specialförbunden utifrån.

Så går ansökan till: 
Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. I och med att samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt så förs föreningens siffror över till ansökan automatiskt – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att föreningen alltså måste gå in och öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den, även när man har närvaroregistrerat digitalt.

 

När ska ansökan vara gjord? 
Det är viktigt att lämna in ansökan för LOK-stöd i tid, skickas ansökan in för sent reduceras LOK-stödet. Följande datum är vitkiga att komma ihåg gällande gäller för ansökan LOK-stöd.

Ansökan för våren: Senast 25 augusti.
Ansökan för hösten: Senast 25 februari.

För ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande:
Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent.
Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent.
Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent.
Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås.

Läs mer och ansök om LOK-stöd på RF:s sida här.

RELATERADE NYHETER

Schweiz Världscup 22 Maj Hugo Mattsson 04099
Orienteringstränare inom Dala Sports Academy Elit
Världscupen Sprintstafett 3 Aug 2023 Hugo Mattsson 7802
Fler väljer att bli partner till orienteringen ”väldigt engagerad målgrupp”
Hittahem innebär att orienteringsföreningar arrangerar regelbundna sprintträningar i parkmiljöer, i socioekonomiskt utsatta områden där det finns få etablerade idrottsarenor.
Hittahem lockar nya målgrupper
Fler nyheter