Svensk Orientering logotyp
17.02.2021

Svenska Orienteringsförbundet: "Tillåt orienteringstävlingar nu"

Orientering
I dag kom ett mycket efterlängtat förslag från regeringen. Nu gäller det att skyndsamt gå från ord till handling.

Under onsdagen meddelade regeringen att man nu avser att ändra förutsättningarna för exempelvis orienteringstävlingar. I dag skickar Svenska Orienteringsförbundet ett öppet brev till Folkhälsomyndigheten där vi med expertis i ryggen vädjar om grönt ljus för modifierade tävlingar, utan tak för antal deltagare, redan nu. Risken för smittspridning med ett sådant upplägg bedöms vara försumbar.

På en presskonferens under onsdagen meddelade regeringen att pandemilagen slutligen kommer att bli relevant även för Idrottssverige. Det är i alla fall tanken enligt den remiss som skickas ut. Enligt förslaget ska differentierade tak införas för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så fort smittläget tillåter och här talar regeringen om fyra olika kategorier av sammankomster/tillställningar: inomhus, inomhus med sittplats, utomhus och slutligen motionslopp och liknande idrottstävlingar.

Vidare ska, enligt förslaget, krav på begränsningsåtgärder slås fast och då handlar det om föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Det kan exempelvis handla om att ett deltagartak kompletteras med maxantal deltagare/åskådare per kvadratmeter.

- Gott så. Beskedet från regeringen är mycket efterlängtat och vi utgår ifrån att remissrundan förlöper smärtfritt. Men sedan handlar det om att även Folkhälsomyndigheten skyndsamt hittar rätt med sina föreskrifter så att vi äntligen kan få ett rimligt och rättvist regelsystem på plats, säger Svenska Orienteringsförbundets ordförande Maria Krafft Helgesson.

- Vi har nu levt ett helt år med skeva restriktioner och nu har vårens arrangörer börjat ställa in sina tävlingar. Folkhälsomyndigheten bör ta fram sina föreskrifter så snabbt som möjligt, och för orienteringens del bör det vara ganska oproblematiskt.

Redan tidigt i höstas presenterade Svenska Orienteringsförbundet noggranna protokoll för Folkhälsomyndigheten.

- Allt borde redan vara genomdiskuterat och genomlyst, men i syfte att förenkla arbetet ytterligare skickar vi i dag ett öppet brev till Folkhälsomyndigheten där läkaren Olle Karlström tydliggör vad detta handlar om.

Olle Karlström är orienterare och tävlingsledare, men han är även biträdande överläkare på infektionskliniken, Karolinska-Huddinge, samt klinisk utredare på Läkemedelsverket (antiviraler och för närvarande även aktuella vacciner), där det senaste året till stor del har handlat om covid-19.

HÄR hittas brevet till Folkhälsomyndigheten i sin helhet. Här nedan följer ett kort utdrag:

.
"Det förbundet redan i höstas föreslog var att kunna erbjuda själva tävlingsmomentet för nationella tävlingar, så att tävlandet kunde fortgå. Ett anpassat upplägg där arenan i princip helt tas bort, där tävlande går direkt från p-plats till start, och efter målgång möter upp familj och/eller klubbkompisar vid bilen. Arenaområdet handlar nu om målgång, som är gles, och ett begränsat antal funktionärer. Servering är borttagen, prisutdelning är borta och resultat redovisas på nätet, inte på arenan. Trots att allt detta härliga som hör tävlingarna till tas bort finns ett stort intresse att få grönt ljus för själva tävlingsmomentet.

Jag hävdar att smittrisken för smittspridning av Sars-Cov-2 vid en tävling med det traditionella upplägget är minimal (ej relevant ur ett samhällsperspektiv), och att även ett traditionellt upplägg skulle vara helt acceptabelt i sig. Orienterarna är väl medvetna om detta med social distansering, och har tagit stort ansvar runt detta vid modifierande träningar under året som gått.

Risken för smittspridning med det kraftigt bantade upplägg som man nu erbjudit är helt enkelt inte relevant, oavsett deltagarantal."

.

För tydlighets skull: Svenska Orienteringsförbundet efterlyser rättvisa och rimliga restriktioner utifrån smittläget och enligt förbundets bedömning kan orienteringstävlingar definitivt arrangeras i dag. Jämförelse kan göras med den bedömning myndigheterna gör gällande handeln; en kund på tio kvadratmeter anses vara smittsäkert i butiker – inomhus. Motsvarande möjligheter bör omedelbart erbjudas utomhusidrotter som har bättre förutsättningar.

Vi har nu levt med coronapandemin och påföljande restriktioner i ett års tid. I princip alla tävlingar har ställts in och möjligheterna att träna har varit begränsade.

- Orienterarna, cirka 90 000 lydiga, skötsamma medborgare, har inte knorrat alltför högt. Detta trots att vår idrott drabbats av onödigt tuffa restriktioner och begränsningar. Vi har varit förstående länge nu; det viktigaste är ju såklart att vi tillsammans bromsar den allmänna smittspridningen i landet. Därom är alla överens. Men nu finns alltså möjligheten att differentiera, att hitta tillbaka till ett logiskt tänkande, säger Krafft Helgesson.

- Svenska Orienteringsförbundet utgår ifrån att kunskap är viktigt för Folkhälsomyndigheten och regeringen. Således förväntar vi oss att vårt öppna brev läses noggrant. Vi förutsätter även att folkhälsan är central för brevets mottagare. Således utgår vi från att orienteringstävlingar inom kort får grönt ljus.

RELATERADE NYHETER

eTAPP ETT ORINGEN 2024
Tove Alexandersson och Emil Svensk vinnare av etapp 1 på O-Ringen Smålandskusten
Ps4cduolmbi
O-Ringens invigning & Bagheerastafetten
Grövelsjön
Unikt Ultralång-SM i vildmark väntar i augusti
Fler nyheter