Svensk Orientering logotyp
01.10.2019

Sverige ska bli världsledande inom hållbart friluftsliv och hållbar idrott

Orientering
Mittuniversitetet kommer att leda ett stort, fyraårigt forskningsprogram som undersöker effekter av idrott och friluftsliv på natur och miljö. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, har beviljat stöd till programmet med 56 miljoner kronor.

Hur kan vi skapa ett hållbart friluftsliv och en hållbar idrott? Nu startar ett projekt som ska göra svensk forskning världsledande inom området.

För att samla en så bred expertis som möjligt samverkar Mittuniversitetet med sex universitet och högskolor; KTH, Malmö universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Chalmers och Stockholms universitet.

Till programmet knyts ett stort antal organisationer och myndigheter med koppling till natur, miljö, idrott och friluftsliv, bland annat Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet, flera specialidrottsförbund, Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen.

Svenska Orienteringsförbundet, som kommer att involveras, ser väldigt positivt på projektet:

- Det här är ett stort och viktigt forskningsprojekt där vi är angelägna om att vara med och bidra med den kunskap vi kan tillföra. Forskarna ska bland annat titta på hållbara transportlösningar, smartare och mer hållbara material för friluftsliv och idrott, hur hållbarhetsaspekter kan utveckla evenemang inom idrott och friluftsliv samt vilka ekologiska effekter som uppstår beroende på hur mark och vatten används. Många av frågorna är väldigt relevanta för orienteringen, både i dag och framåt, säger förbundschef Susanne Söderholm.

I förlängningen ska programmet leda till att det etableras ett nytt, nätverksbaserat centrum för forskning, utveckling och policystöd kring hållbara lösningar inom idrott och friluftsliv.

- Forskningen kommer att ske med hjälp av en samverkansmodell där forskarna arbetar tillsammans med organisationer inom idrott, friluftsliv och miljö för att identifiera de viktigaste frågorna, säger Peter Fredman, professor i turismvetenskap på Mittuniversitetet och tilltänkt ledare för forskningsprogrammet.

Här kan du läsa mer om projektet.

RELATERADE NYHETER

Tiomila 2023
Tiomila återvänder till Finspång år 2025
Isac von Krusenstierna och Axel Granqvist drar iväg under sprintkval i Huskvarna.
Landslagets förberedelser är i gång
8Ea671f6 Ce8c 4809 9341 282Fae045713
Dubbla nomineringar i Idrottsgalan för orienteringen
Fler nyheter