Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!
Landshypoteket Bank
Landshypotek Bank finns nära dig. De erbjuder lån till lantbruk, bolån och tryggt sparande. Som kund till Landshypotek Bank bidrar du till ett rikare liv i hela landet. Landshypotekbank är Premiumpartner till SOFT och Huvudpartner till Hittaut.
Landhypotek Bank grundades 1836 är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.