Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Discipliner & klasser för PreO

Här finns information om discipliner och klasser för PreO att presenteras.

Klassindelning

I precisionsorientering tävlar man i nedanstående klasser. Dessa är gemensamma för damer och herrar och är inte åldersindelade. För ungdomar upp till och med 12 år respektive upp till och med 16 år kan särskilda ungdomsklasser förekomma:

N

Nybörjare, klass utom tävlan med handledning och hjälp. Lätt bana som i huvudsak bygger på kartans svartbild. Kontrollbeskrivning kan även erhålles i klartext.

-12

Till och med 12 år. Nivå motsvarande N-klass.

C

En medelsvår bana, mellan B- och N-klass som dels bygger på kartans svartbild men även på brunbildsläsning.

B

Lätt A-bana utan s.k. falska kontroller. Finns även inslag av svartbildsläsning.

-16

Till och med 16 år. Nivå motsvarande B-klass.

A

Svår bana som i huvudsak bygger på kartans brunbild. S.k. falska kontroller kan förekomma, vilket innebär att ingen av alternativskärmarna är rätt.

Elit

Elitklass. Minst samma svårighetsgrad som A-klassen. S.k. falska kontroller kan förekomma, vilket innebär att ingen av alternativskärmarna är rätt. Begränsat deltagarantal, som regel endast de 30 högst rankade i Sverige.Discipliner

Långdistans
12-24 kontroller beroende på klass samt en tidkontroll med 1-3 uppgifter.

TempO
TempO banan består av stationer som liknar tidkontrollen. Här finns 6 skärmar att välja på och möjligheten finns till falskplacerade kontroller. TempO bana är normalt 6 stationer med 5 uppgifter på varje station. Resultatet sammanställs av antalet sekunder man tar på sig att svara samt ett tidstillägg för varje fel svar.

Nattorientering
Likt långdistansen i antalet kontroller och tidkontroller. Skärmarna utgörs av reflexstavar och belysning är tillåtet enligt orienteringsreglerna. 
De individuella distanserna genomförs som regel med individuell start, med 1-2 minuters startmellanrum men även gemensam start och masstart förekommer.

Lagtävling
Lagmedlemmarnas individuella resultat räknas samman.

Stafett
Varje lag ska besöka och lösa ett antal kontroller. Varje lagmedlem i ett 3-manna lag löser 1/3 av uppgifterna. Vilken lagmedlem som löser vilken kontroll och hur maxtiden fördelas är upp till lagmedlemmarna själva att avgöra.

Flerdagarstävlingar
O-Ringen är den största. Även Elitserien och A-Cupen är exempel på flerdagarstävlingar.