Kartskalor

Här finns information om vilka kartskalor som gäller för olika discipliner och klasser i grenen orienteringslöpning.
Grundskala (ritskala)

Karta för tävlingsdiscipliner i skog ska alltid vara ritad för 1:15 000 enligt kartnormen. Övriga skalor ska vara uppförstoringar från 1:15 000, inkl. banpåtryck.

Karta för tävlingsdisciplinen sprint ska alltid vara ritad för 1:4 000. Övriga skalor ska vara uppförstoringar från 1:4 000, inkl. banpåtryck, se TA 14.5.
Skala för olika discipliner och klasser

Följande kartskala gäller för olika discipliner och klasser:

Skala för ultralång distans och långdistans ska vara:

 • 1:15 000 i klasserna D/H18-21.
 • 1:10 000 i D/H16, D/H35-40, samt i den öppna klassen Svår 7 km.
 • 1:7 500 i D/H10-14, D/H45 och äldre, samt i alla öppna klasser utom Svår 7 km.
  Ytterligare kartor med andra skalor får erbjudas i öppna klasser.

Skala för medeldistans, stafett och nattävling ska vara:

 • 1:10 000 i klasserna D/H16-40.
 • 1:7 500 i D/H10-14, D/H45 och äldre, samt i öppna klasser.
  Ytterligare kartor med annan skala än 1:7 500 får erbjudas i öppna klasser.

Skala för sprintdistans ska vara:

 • 1:4 000 i klasserna D/H16-40.
 • 1:3 000 i D/H10-14, D/H45 och äldre, samt i öppna klasser.
  Ytterligare kartor med annan skala än 1:3 000 får erbjudas i öppna klasser.
Kartskalans historia

Från början utövades orienteringssporten på kartor i skala 1:100 000, men kartskalan har förstorats upp efter hand. Beslutet om att gå över till 1:15 000 som ritskala togs 1977.

Under 2018 gjordes en större översyn av kartskalorna. Denna ledde fram till de skalor vi har på tävlingar idag.

Några av anledningarna till att begränsa skalorna till exempelvis 1:15 000 i stället för 1:10 000 för D/H18-21 på långdistans är för att begränsa storleken på kartbladen, undvika kartbyten och ge löparna en bättre möjlighet att följa med på kartan.