Klasser i PreO

I grenen precisionsorientering tävlas det i nedanstående klasser.

Klassindelning i precisionsorientering
Klasserna är gemensamma för damer och herrar och är inte åldersindelade. För ungdomar upp till och med 12 år respektive upp till och med 16 år kan särskilda ungdomsklasser förekomma.

ElitElitklass. Svår bana som i huvudsak bygger på kartans brunbild. S.k. falska kontroller kan förekomma, vilket innebär att ingen av alternativskärmarna är rätt. Begränsat deltagarantal, som regel endast de 30 högst rankade i Sverige.

A

Svår bana som i huvudsak bygger på kartans brunbild. S.k. falska kontroller kan förekomma, se Elit ovan.

B

Lätt A-bana utan s.k. falska kontroller. Finns även inslag av svartbildsläsning.

C

En medelsvår bana som dels bygger på kartans svartbild men även på brunbildsläsning.

N


Nybörjare. Klass utom tävlan med handledning och hjälp. Lätt bana som i huvudsak bygger på kartans svartbild. Kontrollbeskrivning kan även erhålles i klartext.

-16

Till och med 16 år. Nivå motsvarande B-klass, se ovan.

-12

Till och med 12 år. Nivå motsvarande N-klass, se ovan.