Klasser, svårighetsnivåer, segrartider & banlängder i OL

Här nås information om olika klasser, svårighetsnivåer, beräknade segrartider och banlängder i grenen orienteringslöpning.

Åldersindelade klasser och öppna klasser

I orienteringlöpning kan du tävla i antingen åldersindelade klasser (åldersklasser) eller i öppna klasser.

 • I de öppna klasserna behöver du inte vara ansluten till en förening och du kan anmäla dig direkt ute på tävlingen. 
 • I de åldersindelade klasserna behöver du vara ansluten till en förening och anmäla dig på förhand.

Nuvarande klassindelning infördes 2020. 

Stöddokument för nedladdning

Stöddokumentet nedan beskriver alla tillgängliga klasser och innehåller information om svårighetsnivå, beräknade segrartider, banlängder och kartskala. 

Genomsnittliga segrartider i orienteringslöpningFör grenen orienteringslöpning finns statistik på genomsnittliga segrartider per klass och distrikt.

- Genomsnittliga segrartider per klass & distrikt i OL
Vilken svårighetsnivå motsvarar vilken färg?Via menyn nedan hittas sidor med exempel som visar på de olika svårighetsnivåer som hör till respektive färg i grenen orienteringslöpning. Studera de olika exemplen på kartorna och jämför med valfri svårighetsnivå.

Hur hittar jag rätt klass?Här följer en beskrivning för att hitta rätt klass i grenen orienteringslöpning.


Jag är 16 år eller yngre

Som ungdom, vilket inom orienteringen betyder en ålder av 16 år eller yngre, kan du antingen delta i öppen klass eller i en åldersklass upp till och med 16 år.

I en öppen klass får alla vara med, oavsett ålder eller kön. Resultatlistan delas sedan automatiskt upp i ungdomar och vuxna för respektive klass.

I en åldersklass deltar du i en klass med andra ungdomar.

 • Till dig som är ny i sporten och vill prova på orientering under enkla men tävlingslika förhållanden rekommenderas öppen klass. I alla dessa klasser kan du starta när du vill. Du kan också springa ihop med en eller flera kompisar och ha en förälder eller ledare med dig som s k "skugga", om du känner dig osäker. Det behövs heller ingen föranmälan utan det är bara att dyka upp på tävlingen och anmäla dig. Enkelt och smidigt!
 • Till dig som är mer van rekommenderas de åldersindelade ungdomsklasserna. Här deltar du på egen hand och det behövs medlemskap i en förening. Du behöver också anmäla dig på förhand, vilket du enkelt gör via anmälningstjänsten Eventor som också innehåller ett program över alla tävlingar.

Tips och information för dig som vill delta i en åldersklass:

 • Åldern som klassen anger är den högst tillåtna åldern du får ha.
 • Framför åldern i klassen står en bokstav, där "D" står för damer och "H" står för herrar.
 • Kontakta din närmaste förening så får du hjälp med medlemskap och anmälan till klassen.


Jag är 17 år eller äldre

Som junior (17-20 år), senior (21-34 år) eller äldre (35 år och uppåt), kan du välja att delta i öppen klass eller i en åldersklass.  

 • Till dig som är ny i sporten och vill prova på orientering under enkla men tävlingslika förhållanden rekommenderas en öppen klass. I öppen klass får alla vara med, oavsett ålder eller kön. Här kan du starta när du vill. Du kan också springa ihop med en eller flera vänner. Det behövs heller ingen föranmälan utan det är bara att dyka upp direkt på tävlingen och anmäla dig.
 • Till dig som är mer van rekommenderas de åldersindelade klasserna. Här deltar du på egen hand och det behövs medlemskap i en förening. Du behöver också anmäla dig på förhand, vilket du enkelt gör via anmälningstjänsten Eventor som också innehåller ett program över alla tävlingar.

Tips och information för dig som vill delta i en ålderssklass:

 • Upp till 20 år anger klassens ålder den högst tillåtna åldern du får ha. Ner till 35 år anger klassens ålder den lägst tillåtna åldern du får ha.
 • Framför åldern i klassen står en bokstav, där "D" står för damer och "H" står för herrar.
 • Kontakta din närmaste förening så får du hjälp med medlemskap och anmälan till klassen.