Blå & svart nivå

Svårigheterna på blå och svart bana ska alltid anpassas till de skickligaste löparnas kunnande, även om orienterare av andra kategorier kan delta. Skillnaden mellan blå och svart är att mycket fysiskt krävande terräng ska undvikas på blå bana.

Ökningen i svårighetsgrad jämfört med tidigare banor består i:

  • Att andelen kurvbildsorientering ökar.
  • Att detaljrik terräng och små terrängdetaljer kan - eller ska - utnyttjas.

All typ av terräng kan förekomma.

Exempel på svårighetsnivåer inom kartläsning förkortas med "K" och exempel på svårighetsnivåer inom olika vägval förkortas med "V".


K 16. Grovorientering i svår kurvbild.

 


K 17. Finorientering i detaljrik terräng.

 


V 4. Svår vägvalsbedömning. Sträckan går genom terräng med svårbedömd nivåbild eller med kraftigt varierande framkomlighet längs löpvägarna. Huvudvägvalen kan innehålla flera delvägval.