Grön nivå

Banan ska läggas i terräng med tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer, vägar, stora stigar, byggnader, öppen mark och så vidare.

Kontrollerna på grön bana ska alltid placeras på ledstången och endast utgöra ett kvitto på att löparna följer det självklara vägvalet.

Kontrollföremålen kan utgöras av stigkrökar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader och så vidare.

Exempel på svårighetsnivåer inom kartläsning förkortas med "K" och exempel på svårighetsnivåer inom olika vägval förkortas med "V". För grön bana saknas svårighetsnivåer inom vägval.


K 1. Lätt ledstångsorientering - given riktning.K 2. Lätt ledstångsorientering.

Ledstångsbyte vid kontrollK 3. Lätt ledstångsorientering.

Ledstångsbyte på sträckan