Särskilda regelbeslut & tävlingshändelser

Här presenteras regelbeslut från tävlingar inom nivå 1 som inte nått upp till SOFT:s förbundsstyrelse. Syftet är att delge information om vilka beslut som fattats, samt på vilka grunder. Här samlas också rapporter från andra händelser vid tävlingar inom nivå 1.
På försök under 2023 - permanent införande 2024Under 2023 genomförde SOFT en testperiod med ökad bevakning av regelefterlevnad vid tävlingar inom nivå 1 och bättre transparens i kommunikationen av besluten. Arbetet baserades på två motioner från förbundsmötet 2022 (motion 7 respektive 8). 

Under 2024 fortsätter bevakningen och med förfinade metoder. Det innebär följande: 

 • Att fortsatt ge ökat stöd för tävlingsledning att bevaka regelöverträdelser, men där huvudfokus precis som tidigare är att på förhand underlätta för de tävlande att göra rätt i syfte att undvika regelöverträdelser.

  Stödet för tävlingsledning och underlättandet för de tävlande består i följande:
  • Att genomföra en arrangörsutbildning i sportslig rättvisa inför säsongen.
  • Att uppdatera instruktionen för tävlingsledningen att bevaka regelöverträdelser.
  • Att fortsatt ge ökat stöd för tävlingsledningen att forma inbjudan och tävlings-PM så att det blir extra tydligt för de tävlande att följa regelverket i de situationer som är unika för tävlingen. 
 • Att den nya versionen av blanketten för anmälan & protest uppdateras något jämfört med 2023 och helt ersätter den tidigare blanketten som använts fram till och med 2022.

 • Att varningar som utdelas kommer att presenteras på SOFT:s hemsida under Tävla >> Regelverket.

 • Att särskilda regelbeslut & tävlingshändelser fortsatt kommer att presenteras på denna sida.  

För vägledande regelbeslut som är tagna av förbundsstyrelsen, se sidan Vägledande regelbeslut.

Regelbeslut & tävlingshändelserNedan presenteras blanketter från proceduren för anmälan och protest (anonymiserade), samt rapporter och sammanfattningar av händelser och regelfall som är av allmänt intresse.


2024 

April

Mars2023

April

Maj

Juli

Augusti