Poängberäkning

Här beskrivs poängberäkningen för Svenska cupen SkidO.

Poängberäkning 2024

För vilka deltävlingar som räknas, se huvudsidan för cupen.

Poängen delas ut enligt:  

1:an 50p
2:an 48p
3:an 46p
4:an 44p
5:an 42p osv ner till
10:an 32p
11:an 31p
12:an 30p osv ner till
41:an 1p

Poängberäkningen och antalet tävlingar som räknas är utformad för att premiera högt deltagande.