Priser & prispengar

Här finns information om priser och prispengar i Svenska cupen SkidO.
Priser och prispengar
  • Seniorer
    Priser i respektive deltävling.
    Prispengar i totalen: 1:an 5000 kr, 2:an 2500 kr, 3:an 1250 kr.   
  • Juniorer
    Stipendium från Skogssportens Gynnare.
    Priser i totalen: Skogssportens Gynnare delar ut stipendium efter totalresultaten i cupen. 1:an erhåller 5000 kr, 2:an erhåller 2500 kr och 3:an erhåller 1250 kr.