Vad är Svenska cupen?

Här presenteras värdegrund och syfte med Svenska cupen.

Deltävlingarna i Svenska cupen ska erbjuda bra tillfällen för dig som senior- eller juniorelit att möta hård konkurrens på ett högkvalitativt arrangemang med bra kartor, utslags­givande banor och terräng. Cupen ska även ses som ett utbildnings­steg från nationell elit till världselit. 

Cupen har normalt bestått av 8-12 deltävlingar, beroende på förutsättningarna aktuell säsong. Normalt ingår SM-tävlingarna i cupen.