Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Förutsättningar för deltagare

Tävlingsklasser

Swedish League (SL) innehåller i grunden sex klasser;

  • D/H21 Elit
  • D/H20 Elit
  • D/H18 Elit

I tillägg till huvudklasserna finns, beroende på antalet anmälda och upplägg, en eller flera elitklasser som betecknas Elit 2, Elit 3 osv.

Då en deltävling utgörs av ett SM som genomförs med kval och final är det endast finaltävlingen som räknas med i Swedish League.  

I samband med Swedish League anordnas, i den mån det är möjligt, en nationell tävling med fullständig klassindelning.

D/H21 kan ha status av en världsrankingtävling, en s k World Ranking Event (WRE), och får då klassbeteckningarna W21 respektive M21 i huvudklasserna.

Anmälan

Anmälan och efteranmälan till Swedish League görs som till en vanlig tävling, dvs via Eventor (gäller även vid WRE-tävling).

Anmälan kan normalt göras senast fram till en vecka före tävling. Efteranmälan kan normalt göras fram till 3 dagar innan tävling. Efteranmälda lottas in i startfälten på samma sätt som ordinarie anmälda.

Då en deltävling utgörs av ett SM är senaste anmälningsdag normalt två veckor före tävling och senaste efteranmälningsdag senast en vecka före tävling. 

Anmälningsavgift

Aktuell anmälningsavgift för Swedish League är 300 kr/deltagare och elitklass. Då en deltävling utgörs av ett SM är avgiften högre.

Avgiften tas ut på samtliga Swedish League-tävlingar, vilket innebär en höjning på 100 kr från grundavgiften på 200 kr/deltagare.

Förklaringen till den högre avgiften förklaras i tävlingsanvisningarna, där arrangören vid vissa högkvalitativa arrangemang får höja anmälningsavgiften för vuxen och elit med högst 50 % av maximiavgiften i angivna intervall. Baserat på den maximala avgiften för elit, 200 kr, motsvarar det 100 kr.

Anledningen till höjningen av 90 kr till 100 kr till 2019 motiveras bland annat av de extra kostnader den nyinförda webbsändingen medför.

   

Rätt att delta

Åldersbegränsningar

Enligt TR 3.4.6, Rätt att delta i elittävling arrangerad på uppdrag av SOFT, gäller följande:

Vid individuell elittävling arrangerad på uppdrag av SOFT, exempelvis Swedish League och testtävlingar till internationella mästerskap, ska deltagare under tävlingsåret fylla lägst 17 år.


Utländska deltagare på SM

Då deltävling även är SM-tävling får deltagare som inte uppfyller villkor för att tävla om SM delta, men tävlar således inte om det svenska mästerskapet. Läs mer om uppfyllda SM-villkor på SM-sidorna

   

Poängberäkning och jaktstartsfinal

Gå via menyn eller klicka här.

Beräknade segrartider

Gå via menyn eller klicka här.

Banläggning och spridningsmetoder

Eventuella spridningsmetoder bestäms av SOFT:s projektansvarig för SM och Swedish League i samråd med banläggare och bankontrollant. På långdistans rekommenderas starkt den s k kartbytesgafflingen som finns beskriven i tävlingsanvisningarna. Den har visat sig ge den bästa spridningen, utan att inverka för mycket på banläggningen.

Jaktstartsfinalen genomförs utan spridningsmetod.

Deltagarurval, lottning och seedning (inkl. återbud och reserver)

Gå via menyn eller klicka här.

Världsrankingtävling, s k World Ranking Event (WRE)

Då en Swedish League-deltävling också är världsrankingtävling, en s k World Ranking Event (WRE), är det viktigt att du finns registrerad i IOF Eventor med ett s k IOF-person-id, vilket behöver anges vid anmälan till en WRE-tävling och för att du ska få tillgodoräkna dig världsranking på tävlingen.

För världsranking och registrering av IOF-person-id, läs mer här.

Karantän

Vid sprinttävlingar där GPS-uppföljning finns kan det bli aktuellt med karantän. Beslut om karantän tas av SOFT i samråd med arrangörscoach, tävlingskontrollant och arrangör.

Då en deltävling utgörs av ett SM förekommer alltid någon form av karantän.

Information om karantän anges i tävlings-PM.

Startmellanrum

Startmellanrum bestäms av SOFT i samråd med arrangörscoach, tävlingskontrollant och arrangör.

Speaker

SOFT kontrakterar inför varje ny säsong särskild huvudspeaker för Swedish League.

Nummerlappar

Endast huvudklasser har nummerlappar. Bäres endast på bröst.

Vid SM gäller SM-regler.

Priser och prispengar

Gå via menyn eller klicka här.