för företag

⇦ Tillbaka

Hittaut -en perfekt aktivitet för hela företaget

Hittaut är en rolig aktivitet för hela företaget och dess anställda. Lunchpromenaderna blir roligare, steg-räknings-tävlingarna får ett mål. Att ha hittaut som företagsutmaning är en perfekt friskvårdsaktivitet där alla anställda kan vara med, oavsett vilken nivå man vill motionera på. Det är lätt att starta upp och genom hittaut hemsidan kan ni enkelt hålla koll på hur många checkpoints företagets anställda tagit, samt hur ni ligger till mot övriga företag på orten. 

När ni som företag deltar i företags/friskvårds -utmaningen (mot en liten kostnad, kontakta er lokala arrangör) gör hittaut möjligt att arrangera för orienteringsföreningarna. Det innebär att ni är med att bidrar till mer rörelse och motion på orten och därmed är en stor ambassadör i arbetet för folkhälsa. Hittaut täcker Sveriges folkhälsomål 9 - ökad fysisk aktivitet. Ökad fysik aktivitet bidrag även till att säkerställa flera andra folkhälsomål så som ökad hälsa i arbetslivet, trygga och goda uppväxtvillkor samt delaktighet och inflytande i samhället.  

Varje förening som får företagspartners är väldigt tacksamma för det. Ni möjliggör nämligen för dem att kunna arrangera hittaut. 


Fördelar med att vara företagssponsor:

Ortens invånare ser er logotyp  Som sponsor till hittaut är det enkelt att få företaget synligt. Du syns digitalt på webben och appen samt på den fysiska kartan.  

- Visa deltagarna företagets kontor/affär. Ta möjligheten och bli checkpointssponsor och bestäm själv vart checkpointen ska sitta. I ert skyltfönster är ingen dum idé då deltagarna kommer vara tvungna att passera det för att hämta checkpoints koden.

- Bidra till folkhälsa. Att frisk luft och motion ger en friskare befolkning är ingen raketforskning. Sveriges folkhälsomål nummer 9 - ökad fysik aktivitet bidrar hittaut aktivt med.

- Deltagande i friskvårdsutmaningen. Friskvårdsutmaningen är ett bra sätt att få sina anställda att röra på sig. Dessutom är det väldigt billigt och enkelt sätt för företaget att hålla nere sjukdagarna hos de anställda.

- Bidra till folkhälsa och därmed friskare ort. Att frisk luft och motion ger en friskare befolkning är ingen raketforskning. Att vara en del av hittaut skapar ni indirekt en hälsosammare befolkning. Omkring 3-10% av befolkningen brukar aktivera sig i projektet.Kort om företagsutmaningen:

Ger deltagarna motion samtidigt som de upptäcker nya platser i sin omgivning. 

Flexibelt, alla kan delta. Man kan gå, springa eller cykla, man kan göra det när man vill och man kan göra det själv eller tillsammans med andra.  Personligt konto på vår hemsida som du kopplar till ditt företag (samma registrering som för alla) 

Enkel administration för företaget och deltagare. Deltagare är alltid med själv i hittaut och i företag.  Statistik och topplistor för att följa utvecklingen

En undersökning visar att 60% av deltagarna ökat sin motion tack vare hittaut. Det betyder att en större del av er personal kommer ut och motionerar, mår bättre och ni får en trevligare arbetsmiljö.Man kan koppla på företagsutmaningen när som helst! Anställda som redan har ett konto på hittaut kan uppdatera sin information och koppla till rätt företag.


Detta ingår i företagsutmaningen: 

 • Karta till alla anställda
 • Fritt deltagande på hittaut-träningar
 • Statistik på antalet deltagare samt tagna checkpoints
 • Möjlighet att jämföra sig mot andra företag i våra topplistor


Vikten av friskvård på företag:

 • Ökad träning ger ökad kondition och ökat välbefinnandeGe inspiration och motivation till sina medarbetare till en aktivare vardag.
 • Fysisk aktivitet är en tidseffektiv stresshanterare.
 • Gemensamma aktiviteter stärker gruppen och skapar kommunikation på företaget.
 • Färre sjukdagar = ökad produktivitet och ökad effektivitet.
 • Sjukvård kostar mycket och ökar dessutom arbetsbelastningen på övrig personal.
 • Friskvård är svårt att mäta i pengar, men enligt hälsoekonomen; Stefan Lundström kostar varje korttidssjukdag 10% av en medarbetares lön/dag och långtidssjukskrivna 2,5% av lönen/dag. Med andra ord finns stora besparingar att göra med förebyggande åtgärder. (Källa: ekodemos.se)
Regelbunden friskvård/motion ger:
 • Bättre konditionStarkare hjärta och muskler
 • Lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Minskad risk för högt blodtryck och diabetes
 • Bättre sömn
 • Bättre koncentration
 • Du blir gladare
 • Lättare att gå ner i vikt / hålla vikt


Svenska fönster kör stenhårt med företagsutmaning

Vi har fått ta del av ett företag i Edsbyn som är aktiva i hittaut´s företagsutmaning. Det är ett bra sätt att få in vardagsmotionen på, för en bättre och hållbar hälsa. På företagen motiverar avdelningarna varandra att ta fler checkpoints än den andra eller för skoleleverna blir det ett ypperligt sätt att lära sig mer om orienteringens grunder.

Svenska Fönster i Edsbyn satsar på friskvårdsaktiviteter för personalen och gick in direkt som huvudparter för hittaut Ovanåker när det startade under våren 2017. Eftersom hittaut passar mycket bra in i vår filosofi för friskvård – alla ska kunna vara med, det ska kunna ske i anslutning till arbetsdagen och man ska kunna ta med familjen. Dessutom vill vi att alla ska upptäcka den fantastiska naturen som vi har i vårt närområde.Många medarbetare har blivit väldigt engagerade i hittaut. 

En rolig trend vi ser är att hittaut lockar helt andra, oväntade, deltagare än de som brukar vara med på företagets friskvårdsaktiviteter. De har uppmuntrats av företagets friskvårdsgrupp till att vara med genom att friskvårdsgruppen delar ut kartor, utförlig information om företagsutmaningen och återkommande utlottningar av mindre priser till alla som deltar. Men viktigast av allt är att det finns medarbetare som drar med sig varandra och peppar sina lag.


Vi hade även en väldigt lyckad aktivitetskväll tillsammans med företagets personalförening under vilken våra kollegor kunde köra cykelbingo till ett område där det finns många checkpoints. På plats kunde man samla checkpoints, det fanns en hinderbana för barnen och vi grillade burgare till alla deltagare. Ett enkelt koncept då många tog chansen att motionera, umgås och njuta av vår natur.

Svenska fönster

På bilden ser ni avdelningen "Avrop" från en härlig kväll i Alfta då de tog checkpoints tillsammans. Intervjun är med Linnéa Olevik, HR-specialist, och Ylva Lundin, Copywriter, som båda är med i företagets friskvårdsgrupp.