för skolor

⇦ Tillbaka
Att vara en del av hittaut och skolutmaningen bidrar till bättre hälsa och friskare barn och ungdomar

Skolutmaningen i hittaut går ut på att få fler barn i rörelse, att få med rätt rutiner redan som ung och att vara aktiv även på fritiden. Eleverna kan använda den fysiska papperskartan eller en app i mobilen och på så sätt upptäcka checkpoints i närområden kring skolan under perioden april till oktober i samband med undervisningen på skoltid och på fritiden.

Glada barn

Vad innebär Skolutmaningen?

 • Tävla om att bli bästa skolklass i er kommun
 • Skapa rörelse- och upptäckarglädje 
 • Kartkunskap med papperskarta och/eller digitalt verktyg i mobilen
 • Uppmuntra till fysisk aktivitet även efter skoltid
 • Belöna deltagande genom att klassen/och enskild elev har chans att vinna lottade priser från sponsorer. 

Vad ger det eleverna och skolan?

 • Verktyg till undervisning i både idrott och andra ämnen
 • Gladare och piggare elever med förbättrad hälsa
 • Uppdaterad orienteringskarta
 • Möjlig aktivitet för friluftsdag
 • Mindre arbete för idrottslärare
 • Motionera utomhus- ger allmänt ökat välbefinnande och minskad stress
 • Regelbunden fysisk aktivitet ger en rad hälsofrämjande effekter, så som att hjärtats slagvolym ökar, skelettets hållfasthet byggs upp, övervikt motverkas, balans och koordinationsförmåga förbättras, bättre koncentration och sömn. Läs mer här.


Leder till betydande hälsovinster både för den nuvarande och långsiktiga hälsan. Hos barn 6-17 år finns det bland annat positiva samband mellan fysisk aktivitet och skolprestation. Källa.

Centrum för idrottsforskning menar att svenska barn är dem som är mest stillasittande i Norden och deras studier visar att barn och ungdomar rör sig alldeles för lite. Enligt Svenska Läkarkårens rekommendationer behöver unga ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning – för att få positiva effekter på hälsan. I det ingår allt från att cykla till skolan, lek på raster, skolidrott till tävlingsidrott på fritiden. Men bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i Sverige når den nivån skriver Centrum för idrottsforskning i sin studie där närmare 1 700 barn från 2017 medverkade i en enkät.




HITTAUT- ETT BRA VERKTYG FÖR SKOLOR

Idrottsläraren Sara Andersson på Ektorpsskolan i Norrköpings kommun kör hittaut med eleverna, hon tycker att det är ett bra verktyg att integrera det digitala även i idrott och hälsa. Vi har börjat använda hittaut på idrotten nu i höst, första lektionen går vi tillsammans och passar kartan och hittar några kontroller tillsammans. De eleverna som vill får ladda ned appen och arbeta med den.Vi fortsätter sedan med att eleverna får träna och hitta en eller par kontroller själva på de kommande lektionerna. 

Vi använder det främst för årskurs 7, kommer även köra även i årskurs 8-9.Det är ett roligt och enkelt sätt att få in orienteringen i undervisningen, det blir mer genomtänkt och genomarbetat än om vi skapar egna banor etc. 

Vi får ta del av uppdaterade kartor, något som eleverna kan fortsätta med på egenhand om de blir intresserade och att det finns olika nivåer på kontrollerna. Sara tror att hittaut på lektionstid kan inspirera någon av eleverna att våga testa på egen hand på fritiden. Det är även tidsbesparande för mig att inte alltid behöva hänga upp egna kontroller.

Skola