för arrangörer

⇦ Tillbaka

Här finns information för dig och din föreningen som arrangerar eller vill arrangerar hittaut.


hittaut är den optimala aktiviteten där orientering möter vardagen 

Tack vare hittaut får alla möjligheten att testa på orientering utan att ens märka det. Att nå ut till fler som bor i föreningens geografisk omnejd har helt plötsligt blivit så mycket enklare. Kommun, län och landsting ser hittaut som ett viktigt projekt i arbetet för folkhälsa och integration. Att som en förening vara en god ambassadör för en mer aktiv och hälsosammare ort står oftast högt på kommunens priolista. Som hittaut arrangör kan du dessutom erbjuda skolor och företag att delta i friskvårdsutmaningen för en mer aktivt arbetsplats/skola. Andra orter arbetar med fokus på visa specifika grupper så som personer med funktionsnedsättning eller nyanlända. Detta ökar orternas integration och ger fler en möjlighet att vara aktiva på lika villkor.  


Hittaut...
... bidrar till folkhälsomålen
... aktiverar invånare på ens hemort
... synliggör idrotten orientering
... når ut till flera som idag inte har kontakt med orientering 

Hittaut:s centrala organisation
- Svenska Orienteringsförbundet (SOFT)

SOFT:s mål är att det ska vara enkelt och roligt att arrangera hittaut. Det målet arbetar vi med varje dag. Vi vill förbättra arrangörens arbete i form av tid, ideella arbetstimmar och ekonomiska synvinklar. Skapa det bästa förutsättningarna helt enkelt. 

Som arrangör får du från SOFT ett fullvärdigt stöd genom färdiga mallar, uppdragsplan, marknadsföringsmaterial, heltäckande instruktioner med att komma igång med hemsida och app så att ni blir självgående. Vi har också gjort upphandlingar av tryckeri för att få bra kvalitet, korta ledtider till en låg kostnad på kartor och annat tryckt material. 

Alla föreningar och kommuner/orter har olika förutsättningar och möjligheter. Därför är vi från SOFT flexibla att hitta lösningar som passar just era förutsättningar så att ni tycker det är roligt och blir hållbart att arrangera. Vad uppnådde hittautdeltagaren 2018?

 • 28 500 registrerade deltagare och cirka 60 000 som aktiverat sig
 • Totalt över 1 200 000 miljoner checkpoints-registreringar

Vem är hittautdeltagaren?

 • Lika många kvinnor som män
 • 60% tar sina checkpoints till fots, 13% löpandes och 26% cyklandes
 • Brett åldersspann 10-80 år
 • Totalt 785 000 registreringar
 • Äldre registrerar checkpoints i större utsträckning än yngre
 • deltagarna registrerar under hela projektets gång (april - okt)

Vad uppnådde hittautdeltagaren 2018?

 • Deltagarna är mycket nöjda och 93% kommer delta nästa år
 • 96% har upptäckt nya platser som berikat dem
 • 94% skulle rekommendera hittaut som företagsaktivitet
 • 75% skulle inte rört sig lika mycket om hittaut inte funnits
 • 80% är inte medlem i en orienteringsförening - hittaut når en stor bredd i orten