för arrangörer

⇦ Tillbaka

Här finns information för dig och din föreningen som arrangerar eller vill arrangerar hittaut.


hittaut är den optimala aktiviteten där orientering möter vardagen 

Tack vare hittaut får alla möjligheten att testa på orientering utan att ens märka det. Att nå ut till fler som bor i föreningens geografiska omnejd har helt plötsligt blivit så mycket enklare. Kommun, län och landsting ser hittaut som ett viktigt projekt i arbetet för folkhälsa och integration. Att som förening vara en god ambassadör för mer aktiva och hälsosamma invånare uppmuntras av kommunen. Som hittautarrangör kan du dessutom erbjuda företag och organisationer att delta i Friskvårdsutmaningen och skolor i Skolutmaningen för en mer aktivt arbetsplats och skola. Några orter arbetar med fokus på specifika grupper så som personer med olika funktionsförmågor eller nyanlända. Detta ökar orternas integration och ger fler möjlighet att vara aktiva på lika villkor.  

Hittaut...
... bidrar till folkhälsomålen
... aktiverar invånare på hemorten
... synliggör idrotten orientering
... når ut till många som idag inte har kontakt med orientering 

Hittauts centrala organisation
- Svenska Orienteringsförbundet (SOFT)

SOFT:s mål är att det ska vara enkelt och roligt att arrangera hittaut. Det målet arbetar vi med varje dag. Vi vill underlätta för arrangören så att arbetet inte tar onödiga ideella arbetstimmar men ger ekonomisk utdelning till föreningen. Skapa de bästa förutsättningarna helt enkelt. 

Som arrangör får du från SOFT ett fullvärdigt stöd genom färdiga mallar, uppdragsplan, marknadsföringsmaterial, heltäckande instruktioner med att komma igång med hemsida och app så att ni blir självgående. Vi har också gjort upphandling av formgivning och tryck för att få bra kvalitet, korta ledtider till en låg kostnad på kartor och annat tryckt material. 

Alla föreningar och kommuner/orter har olika förutsättningar och möjligheter. Därför är vi från SOFT flexibla att hitta lösningar som passar just era förutsättningar så att ni tycker det är roligt och blir hållbart att arrangera. 

Har du som arrangör en fråga om kartproduktionen, våra checkpoints, eller något annat arrangörsrelaterat, skicka ett mejl till hittaut@orientering.se.Vad uppnådde hittautdeltagaren 2018?

 • 28 500 registrerade deltagare och cirka 60 000 som aktiverat sig
 • Totalt över 1 200 000 miljoner checkpoints-registreringar

Vem är hittautdeltagaren?

 • Lika många kvinnor som män
 • 60% tar sina checkpoints till fots, 13% löpandes och 26% cyklandes
 • Brett åldersspann 10-80 år
 • Totalt 785 000 registreringar
 • Äldre registrerar checkpoints i större utsträckning än yngre
 • deltagarna registrerar under hela projektets gång (april - okt)

Vad uppnådde hittautdeltagaren 2018?

 • Deltagarna är mycket nöjda och 93% kommer delta nästa år
 • 96% har upptäckt nya platser som berikat dem
 • 94% skulle rekommendera hittaut som företagsaktivitet
 • 75% skulle inte rört sig lika mycket om hittaut inte funnits
 • 80% är inte medlem i en orienteringsförening - hittaut når en stor bredd i orten