Företags- och skolutmaning 2022


husikfriskaste

Hittaut är den optimala aktiviteten på företaget

Hittaut är en rolig aktivitet för hela företaget och dess anställda. Lunchpromenaderna blir roligare, steg-räknings-tävlingarna får ett mål. Att ha hitta ut som företagsutmaning är en perfekt friskvårdsaktivitet där alla anställda kan vara med, oavsett vilken nivå man vill motionera på. Det är lätt att starta upp och genom hitta ut hemsidan kan ni enkelt hålla koll på hur många checkpoints företagets anställda tagit, samt hur ni ligger till mot övriga företag. 

Kort om företagsutmaningen

 • Ger deltagarna motion samtidigt som de upptäcker nya platser i sin omgivning. 
 • Flexibelt, alla kan delta. Man kan gå, springa eller cykla, man kan göra det när man vill och man kan göra det själv eller tillsammans med andra.  
 • Enkel administration för företaget och deltagare. Deltagare är alltid med själv i hitta ut och i företag.  

 • Statistik och topplistor för att följa utvecklingen

 • En undersökning visar att 60% av deltagarna ökat sin motion tack vare hitta ut. Det betyder att en större del av er personal kommer ut och motionerar, mår bättre och ni får en trevligare arbetsmiljö. 

Detta ingår i företagsutmaningen:

 • Karta till alla anställda
 • Fritt deltagande på Hittaut-träningar
 • Statistik på antalet deltagare samt tagna checkpoints
 • Möjlighet att jämföra sig mot andra företag.
Komplettera gärna med egna priser, samt någon ytterligare aktivitet för att göra projektet så lyckat som möjligt! 

Pris: 2000 kr för mindre företag (upp till 20 anställda) samt 4000 kr för större företag (över 20 anställda).

För mer information om vår Företagsutmaning – eller om du vill registrera ditt företag, vänligen kontakta:
Andreas Davidsson, projektledare Hittaut Hudiksvall, hudiksvall@hittaut.nu, 070-425 47 94

Här finns en instruktion som pdf för alla deltagare i våra friskvårdsutmaningar

Varför är det viktigt att hålla igång?

Folkhälsoinstitutet rekommenderar 30 min
aktivitet/dag. Regelbunden friskvård/motion ger:
• bättre kondition
• starkare hjärta och muskler
• lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar
• minskad risk för högt blodtryck och diabetes
• bättre sömn
• bättre koncentration
• du blir gladare

• lättare att gå ner i vikt / hålla vikt

• Ökad träning ger ökad kondition och ökat välbefinnande.
• Ge inspiration och motivation till sina medarbetare till en aktivare
vardag.
• Fysisk aktivitet är en tidseffektiv stresshanterare.
• Gemensamma aktiviteter stärker gruppen och skapar kommunikation
på företaget.
• Färre sjukdagar = ökad produktivitet och ökad effektivitet.
• Sjukvård kostar mycket och ökar dessutom arbetsbelastningen på
övrig personal.
• Friskvård är svårt att mäta i pengar, men enligt Hälsoekonom Stefan
Lundström kostar varje korttidssjukdag 10% av en medarbetares
lön/dag och långtidssjukskrivna 2,5% av lönen/dag. Med andra ord
finns stora besparingar att göra med förebyggande åtgärder. (Källa:

ekodemos.se)

SKOLUTMANINGEN ÄR EN ROLIG AKTIVITET FÖR HELA KLASSEN!

Skolutmaningen, där skolor och klasser kan jämföra sig i våra topplistor och tävla mot varandra (på samma sätt som Företagsutmaningen). Dessutom har ni chans att vinna ett fint pris till klassen. Totalt kommer vi dela ut TRE stycken priser under 2022!

Det är gratis att ansluta sig till Skolutmaningen! Varje skolelev som kör Hittaut kan registrera sig / ansluta sitt konto till sin skola och samla poäng till skolan och tävla mot andra skolor i Sverige!

Vill ni även vara med och tävla som skolklass? Då behöver ni höra av er till hudiksvall@hittaut.nu

Regler Skolutmaningen:

 • Ni behöver en kontaktperson (lärare eller förälder) som ansvarar för er klass på vår hemsida och som vi kan kommunicera med
 • Att leta checkpoints kan göras individuellt eller i grupp. Registreringen av checkpoints är dock individuell. Så har du tagit checkpoints själv – dela inte med dig av dina koder till dina klasskompisar. Tanken är att alla elever ska besöka så många platser som möjligt själv.
 • Vi kommer att utse en vinnande klass i slutet av säsongen (efter 9 okt). Fram tills dess kan varje elev själv registrera in tagna checkpoints som då registreras för klassens räkning.
 • Har du redan ett eget konto kan du gå in och lägga till din klass under dina personliga inställningar (kräver att den är ansluten). Kräver att klassen har anmält sitt intresse. Redan tagna checkpoints kan då tillgodoräknas.

Tag chansen att komma ut i skogen på ett roligt sätt, hitta en ny aktivitet och dessutom bidra till att din klass kan bli Hudiksvalls kommuns och kanske Sveriges flitigaste klass, samt därmed ha chans att vinna ett fint pris till klassen.

Hittaut är den optimala skolaktiviteten! Eleverna får genom Hittaut daglig fysisk aktivitet samtidigt som du upptäcker din omgivning på ett spännande och roligt sätt. När en skola antar skolutmaningen kan skolan jämföra sig klasser mellan eller se vem som hittar mest checkpoints mellan de olika skolorna i orten.

Fysisk aktivitet ska tas på allvar. Daglig motion är både bra för dig idag men även resten av ditt liv. Lika så är det för kommunen du bor i. Att ha en frisk befolkning där folk upplever sin omgivning tror vi berikar invånarna och attraherar orten i sig.
.
Stillasittandet ökar allt i svensk befolkning och kommer längre ner i åldrarna. Stillasittande leder till sämre hälsa idag och kommer att påverka vårt liv när vi blir äldre. Det är därför viktigt att få in mer fysisk aktivitet i skolan och på fritiden. Att förbättra hälsan genom rörelse och aktivitet leder till hälsovinster både för den nuvarande och långsiktiga hälsan. Forskning visat att det finns ett positiva samband mellan fysisk aktivitet och skolprestation. 

Några av de hälsovinster daglig rörelse ger:
 • Ökar inlärningsförmågan
 • Ökar välbefinnandet och självförtroendet
 • Koncentrationsförmåga förbättras
 • Det ger en ökad muskelstyrka
 • Bättre kondition
 • Mindre risk för skador

Glada barn

Skolutmaningen...

 • ... är en hälsosatsning för både elever och lärare.
 • ...ger deltagarna fysisk aktivitet samtidigt som de upptäcker nya platser runt om i kommunen.
 • ...är flexibel, alla kan delta. Du kan gå, springa eller cykla, du kan göra det när en vill och du kan göra det själv eller tillsammans med andra. 
 • ...kan användas inom olika skolämnen och på fritiden
 • ...är en enkel administration för skolan och deltagarna. Du är både med själva i hittaut samtidigt som du deltar i skolutmaningen.
 • ...ger dig statistik och topplistor för att följa din och ditt lags utveckling
 • ...är gratis.
 • ...ger deltagande klasser en CHANS ATT VINNA ETT FINT PRIS till klasskassan!


  En undersökning visar att 60% av deltagarna ökat sin fysiska aktivitet tack vare hittaut. Det betyder att fler elever blir mer fysiskt aktiva även på sin fritid!

Intressant för ditt företag eller skolklass?

Kontakta Andreas Davidsson 070-4254794, hudiksvall@hittaut.nu

Instruktioner som pdf-fil

Våra partners