Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns 132 checkpoints utsatta. 122 från 1 april och 10 till från 1 maj. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.Checkpoints som anges sitta i en fönster består av ett laminerat A4-ark med hittaut-logga, nummer, kod och sponsor-logga.

Checkpointstatus

Här kommer vi att uppdatera er om status på våra checkpoints. Ifall det är några som tillfälligt har försvunnit eller om några placeringar eller beskrivningar har uppdaterats.

Checkpoint 91

Indragen på grund av att personer som besökt den sedan går rakt över en persons tomt.

Checkpoint 210

Svenska kyrkan infotavlan byter till beskrivning Svenska kyrkan trapphisskontrollen

Checkpoint 206

Visit Karlskrona infotavlan byter beskrivning till Visit Karlskrona parkeringsplatsstolpen

Extra Checkpointsläpp

Den tryckta kartan som finns att hämta enligt platserna ovan innehåller de 122 (1 april) + 10 (1 maj) första checkpointsen. Sedan kommer det vid varje månadsskifte till nya checkpoints i olika områden. Mer info under Här finns kartan

  • Maj: Vemö, Bryggareberget
  • Juni: Mörtsjöåsen
  • Juli: Alljungen
  • Augusti: Lyckeby
  • September: Rödeby
  • Oktober: Bastasjö

Chekpointsbeskrivningar

Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Hjul = går att se koden från t.ex. rullstol.


Beskrivning av checkpoints i extrasläpp kommer att finnas på respektive karta för egen utskrift eller nedan.

1-20.png


21-40.png


41-60.png


61-80.png


81-100.png


101-106.200.png

Checkpointbeskrivning Mörtsjöåsen

Checkpointbeskrvning Alljungen

201-216.png

Våra partners