Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns 125 checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Checkpoint #100 och Hittaut-träning

Karlskrona SOK kommer under året att arrangera hittaut-träningar. Du får möjlighet att gå eller springa en enklare orienteringsbana. Deltagandet är gratis. Du får också träffa "hittautare", kan ställa frågor och får information om vår verksamhet.

På hittaut-träningarna finns checkpoint 100! Det är endast vid dessa träningar som nummer 100 kan tas. Mer information om dessa träningar (plats och datum) dyker upp här när de närmar sig. 

Checkpointstatus

Här kommer vi att uppdatera er om status på våra checkpoints. Ifall det är några som tillfälligt har försvunnit eller om några placeringar eller beskrivningar har uppdaterats.

Checkpoint 60

Fel beskrivning på papperskartan. Ska vara branten och svart svårighet.

Extra Checkpointsläpp

10 stycken (totalt 50) nya checkpoints kommer att dyka upp månadsvis under projektets gång.

Checkpointsen läggs till i appen och i webbkartan. I listan ovan laddas kartan upp för egen utskrift i formatet A4.

Chekpointsbeskrivningar

Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Hjul = går att se koden från t.ex. rullstol.


Beskrivning av checkpoints i extrasläpp kommer att finnas på respektive karta för egen utskrift eller nedan.

Checkpoint 1 - 25

checkpoinbeskrivning1-25.jpg

Checkpoint 26 - 50

checkpoinbeskrivning26-50.jpg

Checkpoint 51 - 75

checkpoinbeskrivning51-75.jpg

Checkpoint 76 - 99 Rödeby

checkpoinbeskrivning_rodeby76-99.jpg

Checkpoint 101 - 115 Aspö

checkpoinbeskrivning_aspo101-115.jpg

Checkpoint 116 - 125 Bastasjö

checkpoinbeskrivning_bastasjo116-125.jpg

Checkpointsläpp 1 den 30 maj 126 - 135

126-135.png

Checkpointsläpp den 1 juli 136 - 145

136-145.png

Checkpointsläpp den 1:augusti 146 - 155

146-155.png

Checkpointsläpp den 1:a september 156-165

156-165.png

Checkpointstläpp den 1:a oktober 166-175

Checkpointbeskrivning 166-175

Våra partners