Checkpointbeskrivning

På hittautkartan finns 115 checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Checkpoint #100 och Hittaut-träning

Karlskrona SOK kommer under året (om möjligt) att arrangera hittaut-träningar. Du får möjlighet att gå eller springa en enklare orienteringsbana. Deltagandet är gratis. Du får också träffa "hittautare", kan ställa frågor och får information om vår verksamhet.

På hittaut-träningarna finns checkpoint 100! Det är endast vid dessa träningar som nummer 100 kan tas. Mer information om dessa träningar (plats och datum) dyker upp här när de närmar sig. 

Om läget för arrangemang utomhus inte ändras kommer vi som förra året sätta ut nummer 100 vid varje extrasläpp.

Checkpointstatus

Här kommer vi att uppdatera er om status på våra checkpoints. Ifall det är några som tillfälligt har försvunnit eller om några placeringar eller beskrivningar har uppdaterats.

Checkpoint 17

Ringen sitter för långt söder ut. Tavlan är i norra delen av parken. Den digitala markeringen är flyttat till en mer korrekt plats.

checkpoint17.png

Extra Checkpointsläpp

Den tryckta kartan som finns att hämta enligt platserna ovan innehåller de 80 (1 april) + 35 (1 maj) första checkpointsen. Sedan kommer det vid varje månadsskifte till nya checkpoints i olika områden.

  • Maj: Vemö, Bryggareberget, Saltö, Dragsö och Aspö, finns med på stora papperskartan från början
  • Juni: Nättraby, inte med på stora papperskartan men kommer finnas här för egen utskrift
  • Juli: Alljungen, inte med på stora papperskartan men kommer finnas här för egen utskrift
  • Augusti: Mörtsjöåsen, inte med på stora papperskartan men kommer finnas här för egen utskrift
  • September: Rödeby
  • Oktober: Bastasjö

Chekpointsbeskrivningar

Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn

Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Hjul = går att se koden från t.ex. rullstol.


Beskrivning av checkpoints i extrasläpp kommer att finnas på respektive karta för egen utskrift eller nedan.

Från 1 april

1-20.png


21-40.png


41-60.png


61-80.png

Från 1 maj

81-106.png

Våra partners