Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns 99 checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


Checkpoint #100 och Hittaut-träning

Karlskrona SOK kommer under året att arrangera hittaut-träningar. Du får möjlighet att gå eller springa en enklare orienteringsbana. Deltagandet är gratis. Du får också träffa "hittautare", kan ställa frågor och får information om vår verksamhet.

På hittaut-träningarna finns checkpoint 100! Det är endast vid dessa träningar som nummer 100 kan tas. Mer information om dessa träningar (plats och datum) dyker upp här när de närmar sig. 


Checkpointstatus

Här kommer vi att uppdatera er om status på våra checkpoints. Ifall det är några som tillfälligt har försvunnit eller om några placeringar eller beskrivningar har uppdaterats.

#37 - Kartan stämmer dåligt, sitter på korrekt koordinat i app/webb.
#82 - Flyttad till västra hörnet av parkeringen, placering kommer att korrigeras i app/webb.

#89 - Flyttad från Trädet till Stupröret.


Extra Checkpointsläpp

10 stycken (totalt 50) nya checkpoints kommer att dyka upp månadsvis under projektets gång.

Checkpointsen läggs till i appen och i webbkartan. I listan ovan laddas kartan upp för egen utskrift i formatet A4.


Chekpointsbeskrivningar

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen


Beskrivning av checkpoints i extrasläpp kommer att finnas på respektive karta för egen utskrift eller nedan.


Checkpointbeskrivning Karlskrona 1-60

Checkpointbeskrivning Karlskrona 61-99

Checkpointbeskrivning Karlskrona 101-110


Checkpointbeskrivning Karlskrona 111-120

Checkpointbeskrivning Karlskrona 121-130

hittautkarlskrona_ckpt_131-140
Checkpointbeskrivning Karlskrona 141-150

Våra partners