Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns 99 checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


Checkpoint #100 och Hittaut-träning

Karlskrona SOK kommer under året att arrangera hittaut-träningar. Du får möjlighet att gå eller springa en enklare orienteringsbana. Deltagandet är gratis. Du får också träffa "hittautare", kan ställa frågor och får information om vår verksamhet.

På hittaut-träningarna finns checkpoint 100! Det är endast vid dessa träningar som nummer 100 kan tas. Mer information om dessa träningar (plats och datum) dyker upp här när de närmar sig. 


Checkpointstatus

#13

Ska enligt beskrivningen på den tryckta kartan sitta vid vattentornet. Den sitter istället vid Utsiktsplatsen, som är mer korrekt enligt kartans placering.

#35

Denna checkpoint sitter uppe i ett träd intill stenen (extra lurig placering p.g.a. att den försvunnit flertalet gånger).

#51

Ska enligt beskrivningen sitta vid fundamentet på berget men där gick det inte att få ner stolpen så den sitter närmare gångvägen.

#65

Checkpointen är ej längre tillgänglig på grund av återkommande sabotage. Koden är S.

#67

Checkpointen går ej längre att komma åt på grund av byggarbete. Koden är E.

#74

Har försvunnit från sin plats vid ruinen. Koden är M.

#75

Ska enligt beskrivningen på den tryckta kartan sitta vid hushörnet men sitter i det närmaste stakethörnet istället.

#93

Enligt den tryckta kartan ska checkpoint nr 93 på Aspö vara möjlig att nå på hjul. För den äventyrliga så är det möjligt, men den är inte helt lättillgänglig.

#100

Har suttit ute några tillfällen under året men sitter nu ute hela sista veckan också. Den sitter mellan stenarna i norra delen av Bastasjön.

#111

Sitter ute på Mjölnarholmen och är svår att komma till för de utan båt nu när sommartrafiken slutat gå till ön. Koden är G.


Extra Checkpointsläpp

10 stycken (totalt 50) nya checkpoints kommer att dyka upp den 1:a i varje månad:

Checkpointsen läggs till i appen och i webbkartan. I listan ovan laddas kartan upp för egen utskrift i formatet A4.


Chekpointsbeskrivningar

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Beskrivning av Checkpoints 1-100 som pdf.

Beskrivning av checkpoints i extrasläpp finns på respektive karta för egen utskrift eller nedan.

hittautkarlskrona_ckpt_1-27

hittautkarlskrona_ckpt_28-54

hittautkarlskrona_ckpt_55-79+100

hittautkarlskrona_ckpt_80-99

hittautkarlskrona_ckpt_101-110

hittautkarlskrona_ckpt_111-120

hittautkarlskrona_ckpt_131-140

hittautkarlskrona_ckpt_141-150

Våra partners