Här finns kartan

Du hittar en webb-karta här på hemsidan och fysiskt finns den gratis att hämta på följande platser från och med tidigast 1 maj:

Karlskrona

  • Turistbyrån, Stortorget 2 (stängt tills vidare p.g.a. covid-19)
  • Skärgårdstrafiken Fisktorget (öppnar förhoppningsvis 1 juni)
  • Dragsö Camping
  • Stadsbiblioteket, Stortorget 15
  • Hos flertalet annonsörer
  • Låda vid Bastasjöstugan
  • Låda vid Dackestugan

Papperskartan som pdf.


Extra Checkpointsläpp

Den tryckta kartan som finns att hämta enligt platserna ovan innehåller de 125 första checkpointsen. 10 stycken (totalt 50) nya checkpoints kommer att dyka upp i samband med månadsvis checkpointsläpp och finns då här för egen utskrift i formatet A4. Checkpointsen läggs även till i appen och i webbkartan.

Juni-släppet
Juli-släppet: Lyckeby, Verkö-Ringö, Mellanstaden

Våra partners