Friskvårdsutmaningen

Skapa förutsättningar för pigga och sunda medarbetare och elever genom att använda hittaut som friskvårdsaktivitet! Alla kan vara med, oavsett förutsättningar. Det är lätt att börja med utmaningen och genom hittauthemsidan kan ni enkelt hålla koll på hur många checkpoints företagets anställda eller skolans elever har tagit, samt hur ni ligger till mot ortens övriga företag och skolor.

Det finns även möjlighet att skapa lag inom företaget och utmana andra avdelningar. Likaså kan skolklasser tävla mot varandra eller mot sina lärare.

 • Enkel administration för en företags-/skoladministratör
 • Enkel registrering för deltagare i appen eller på hemsidan
 • Särredovisad statistik med möjlighet att jämföra sig mot andra företag/skolor
 • Pris till de flitigaste skolklasserna.

ANMÄLAN TILL FRISKVÅRDSUTMANINGEN

FÖRETAG

Du skickar anmälan till kristianstad@hittaut.nu. Ange följande:

 • Företagsnamn

 • Lagledare/administratör (valfritt) om ni önskar att skapa lag inom företaget. Observera att vi inte kan ge denna behörighet till utsedd person förrän företaget är registrerat och personen i sig har ett eget användarkonto, samt har kopplat sig till företaget (antingen när personen skapar sitt konto eller via Mina inställningar)

 • Kontaktuppgifter till ansvarig inom företaget.

Vi tar ut en liten kostnad för företag som deltar i friskvårdsutmaningen. Företag med <10 anställda: 2 000 kr; 11–20 anställda: 3 000 kr; 21–50 anställda: 4 000 kr; mer än 50 anställda: 8 000 kr. Detta går till underhåll av hittaut Kristianstad.

SKOLA

Du skickar anmälan till kristianstad@hittaut.nu. Ange följande:

 • Skolans namn

 • Lagledare/administratör. Observera att vi inte kan ge denna behörighet till utsedd person förrän skolan är registrerad och personen i sig har ett eget användarkonto, samt har kopplat sig till skolan (antingen när personen skapar sitt konto eller via Mina inställningar).

 • Lag (klasser) som deltar. Person med administratörsbehörighet kan i efterhand redigera och lägga till detta själv

 • Kontaktuppgifter till ansvarig på skolan.

Skolklasser deltar utan kostnad. 

Våra partners